Publikacje

DOROBEK NAUKOWY

1. Publikacje zwarte z zakresu historii Kołobrzegu
 
2020. Robert Dziemba, Tomasz Łowkiewicz, 19 Bateria Artylerii Stałej w Kołobrzegu. Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-99-3.
 
2020. Robert Dziemba, ks. Piotr Zieliński, Wielka historia malego kościoła w Kołobrzegu. Miejsce spoczynku Macieja von Krockowa. Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-93-1.
 
2019. Historia Kołobrzegu po 1945 roku. Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-92-4.
 
2019. Reduta Polska a fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg podczas oblężenia w 1807 roku. Kołobrzeg, Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-90-0.
 
2018. Historia Kołobrzegu. Dla średniozaawansowanych. Kołobrzeg, Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-908633-7-15.
 
2018. Tu, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. Kołobrzeg, Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-85-6.
 
2018. Przedsięwzięcie 3000. Tajna historia radzieckich baz atomowych w Polsce. Kołobrzeg, Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-80-1.
 
2008. Kołobrzeska Bazylika, przewodnik. Kołobrzeg, „Pasadena”, ISBN 978-83-908633-7-15.
 
2006. Powiat Kołobrzeski. Portret Historyczny. Kołobrzeg, Wydawnictwo „Kamera”, ISBN 83-89417-77-4.
 
2006. Jacek Pechman, Wojciech Czaplewski, Robert Dziemba: Zima wasza … Kołobrzeg, Koszalin, “Alta Press”, ISBN 978-83-921988-7-1.
 
2006. Kościół katolicki w Kołobrzegu na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1945-1990. Kołobrzeg, OFFSET Kołobrzeg, ISBN 978-83-913348-5-0.
 
2005. Obchody 975-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu. Kołobrzeg, OFFSET Kołobrzeg. ISBN 83-913348-4-8.
 
2000. Historia Kołobrzeskiej Bazyliki Konkatedralnej, kalendarium. Kołobrzeg, Wydawnictwo SARA. ISBN 83-914611-0-6.
 
 
2. Artykuły recenzowane z zakresu historii Kołobrzegu i Pomorza Zachodniego
Sojusz atomowy pomiędzy PRL a ZSRR w ramach zadania specjalnego "Wisła”. Publikacja w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polskie sojusze wojskowe w XX wieku –aspekty polityczne, militarne i ekonomiczne”, Kołobrzeg, 14-15 września 2017 r. W przygotowaniu.
 
Media w Kołobrzegu na przestrzeni wieków - od druku do Internetu. [w:] Polifonia Pamięci. Między niemiecką przeszłością a polską tożsamością, Kołobrzeg 1945-2015, R. Ptaszyński, J. Suchy (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA, Szczecin 2017, ss. 309-334.
 
Przyczynek do opracowania historii Żydów w Karlinie. [w:] W poszukiwaniu tożsamości historycznej Karlina. Wydawnictwo Jasne. Red. A. Chludziński. Karlino-Pruszcz Gdański 2010, s. 273-279.
 
Kościół katolicki w Kołobrzegu w latach 1945-1956. Uwagi na temat źródeł i próba ich interpretacji. [w:] Kołobrzeg – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kolegium Wydawnicze SWSPiZ w Łodzi. Red. Edward Wiśniewski. Tom VI, Zeszyt 4, s. 35-44, Łódź-Kołobrzeg 2005.
 
Kołobrzeska bazylika esencja sztuki i kultury pomorskiej. [w:] Rocznik Koszaliński. Wydawnictwo Koszalińska Biblioteka Publiczna, Nr 31, s. 301-314, Koszalin 2003.
 
Geschichte des Kolberger St.Marien-Doms nach dem Jahre 1945, [w:] Kolberg – damals und heute. Wydawnictwo VERLAG Peter Jancke, s. 193-213, Hamburg 2001.
 
 
3. Artykuły naukowe w publikacjach zbiorowych
Zmiany w modelu zarządzania oraz finansowania publicznej radiofonii i telewizji: od politycznego klinczu do ekonomicznego racjonalizmu. [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności. Red. M. Adamik-Szysiak. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 31-52.
 
Telewizja wyborcza. Dziennikarze podczas kampanii w mediach publicznych i komercyjnych. [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie. Red. M. Jeziński. Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2012, s. 85-98.
 
Abonament a realizacja misji publicznej. Finansowanie mediów publicznych w procesie politycznego klinczu. [w:] Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości. Red. P. Dudek. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2010, s. 195-214.
 
Media lokalne a uwarunkowania rynkowe: pomiędzy prawami ekonomii a wiernością ideałom. [w:] Prawda w mediach. Między ideałem a iluzją? Red. M. Drożdż. Wydawnictwo Biblos. Tarnów 2010, s. 257-271.
 
Nowe media a koncepcja “piątej władzy”. [w:] Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze. Red. M. Jeziński. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2009, s. 53-61.
 
Słaba płeć w silnych mediach. [w:] Płeć w życiu publicznym. Red. M. Jeziński., M. Wincławska, B. Brodzińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2009, s. 67-78.
 
Finansowanie medialnych spółek Skarbu Państwa i jego wpływ na realizację misji publicznej. [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie. Debiuty doktorantów. Ł. Sułkowski (Red.). Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, tom IX, zeszyt 4, s. 141-155, Łódź 2008.
 
 
4. Projekty historyczne
Szef projektu „Czołg T34-85 atrakcją Kołobrzegu, związanego z uruchomieniem czołgu, 2016 rok
 
Szef projektu „Powojenny Kołobrzeg” związanego z badaniem historii Kołobrzegu po 1945 roku, 2016 rok
 
Szef projektu pt. „Twierdza Kołobrzeg”, związanego z badaniem historii twierdzy kołobrzeskiej i publikacją artykułów w internecie, 2013 r.
 
Szef projektu pt. „Militarny Kołobrzeg”, związany z edukacją historyczną dzieci i młodzieży, 2015 r.
 
Komendant Szkoły Kadetów w ramach projektu „Historia i tradycja Kołobrzegu”, związany ze szkoleniem dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiem wiedzy wojskowej i historii miasta, 2015 r.
 
Szef projektu pt. „Zimna Wojna”, związanego z opracowaniem i upowszechnieniem wiedzy o zimnej wojnie, z uwzględnieniem Kołobrzegu i okolic, „Zimnawojna.info”, 2016 rok
 
Autor i koordynator gier miejskich: Tajemnica Gotfryda de Wide oraz Śladami Bursztynowej Komnaty, Kołobrzeg 2015
 
Komandor I Święta Twierdzy Kołobrzeg, Kołobrzeg 2015
 
Komandor I i II Zlotu Zimnowojennego, Kołobrzeg 2015 i 2016
 
Nie wszystek umrę – kardynał Ignacy Jeż – reżyseria dokumentu radiowego o życiu i działalności pierwszego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego. Wydawnictwo CD Polskiego Radia Koszalin oraz Głosu Koszalińskiego, Koszalin 2008.
 
 „Gdy piosenka szła do wojska” – współpraca przy wydaniu płyty z CD cz. I i cz. II z przebojami Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Wydawca: Radio Koszalin S.A. oraz “Głos” Dziennik Pomorza. Koszalin 2008.
 
Badacz w projekcie „Wirtualny Sztetl” i autor opracowań historii Żydów w wybranych miastach Pomorza Zachodniego i Kołobrzegu we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.
 
W 2003 roku z okazji oddania do użytku po remoncie w Bazylice Mariackiej organów, redaktor płyty z nagraniem koncertu organowego Toma Jonsa, wraz z opracowaniem historii organów kołobrzeskiej bazyliki.
 
 
5. Artykuły z zakresu historii Kołobrzegu i audycje
1. Organy – dusza kołobrzeskiej Bazyliki Mariackiej, „Kulisy Kołobrzeskie” 16/2001, s. 11.
2. Średniowieczna pieta powróciła do bazyliki, „Kulisy Kołobrzeskie” 26/2001, s. 4.
3. Kołobrzeski Watykan cz. I, „Gazeta Kołobrzeska” 27/2002, s. 16.
4. Kołobrzeski Watykan cz. II, „Gazeta Kołobrzeska” 28/2002, s. 17.
5. Polichromia kołobrzeskiej kolegiaty cz. I, „Gazeta Kołobrzeska” 29/2002, s. 17.
6. Polichromia kołobrzeskiej kolegiaty cz. II, „Gazeta Kołobrzeska” 30/2002, s. 17.
7. Milenium Chrztu Polski – Kołobrzeg, 2 VII 1967, „Gazeta Kołobrzeska” 31/2002, s. 17.
8. Jak rozebrano kościół św. Marcina, „Kulisy Kołobrzeskie” 3/2003, s. 9.
9. Jak doszło do zniszczenia kołobrzeskiej kolegiaty?, „Kulisy Kołobrzeskie” 7/2003, s. 9.
10. Powojenne losy świecznika siedmioramiennego, „Kulisy Kołobrzeskie” 12/2003, s. 9.
11. Mały kościół nad Parsętą, „Kulisy Kołobrzeskie” 45/2005, s. 7.
12. Kołatka z kołobrzeskiej kolegiaty cz. I, „Kulisy Kołobrzeskie” 47/2005, s. 6.
13. Kołatka z kołobrzeskiej kolegiaty cz. II, „Kulisy Kołobrzeskie” 49/2005, s. 6.
14. Max Reger w Kołobrzegu, „Kulisy Kołobrzeskie” 51/2005, s. 6.
15. Kołobrzeska poczta jako przykład architektury neogotyckiej, „Kulisy Kołobrzeskie” 55/2005, s. 7.
16. 10 lat temu rozebrano Morskie Oko, „Kulisy Kołobrzeskie” 57/2005, s. 7.
17. Problemy konserwatorskie bazyliki kołobrzeskiej, cz. I-IV, „Kulisy Kołobrzeskie” nr 59-67/2005.
18. Ratujmy ratusz przed szklaną klatką, „Kulisy Kołobrzeskie” 69/2005, s. 6.
19. Baszta Lontowa zwana Prochową, „Kulisy Kołobrzeskie” 71/2005, s. 8.
20. Park historyczny w Budzistowie, „Kulisy Kołobrzeskie” 77/2005, s. 8.
21. Pałac w centrum Kołobrzegu, „Kulisy Kołobrzeskie” 81/2005, s. 8.
22. Co dalej z muzeum?, „Kulisy Kołobrzeskie” 83/2005, s. 7.
23. Kościół Krzyża Świętego, „Kulisy Kołobrzeskie” 83/2005, s. 7.
24. Latarnia morska w Kołobrzegu, „Kulisy Kołobrzeskie” 85/2005, s. 8.
25. Ksiądz Józef z bazyliki, „Kulisy Kołobrzeskie” 87/2005, s. 7.
26. Najstarszy kościół w powiecie kołobrzeskim, „Kulisy Kołobrzeskie” 5/2006, s. 4.
27. Jak Krzywousty Kołobrzeg zdobywał, „Kulisy Kołobrzeskie” 8/2006, s. 8.
28. Misja biskupa Ottona z Bambergu, „Kulisy Kołobrzeskie” 9/2006, s. 8.
29. Historia Kapituły Kolegiackiej w Kołobrzegu, „Kulisy Kołobrzeskie” 12/2006, s. 8.
30. Twierdza Kołobrzeg jako atrakcja turystyczna, „Kulisy Kołobrzeskie” 13/2006, s. 8.
31. Fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg cz. I, „Kulisy Kołobrzeskie” 15/2006, s. 8.
32. Fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg cz. II, „Kulisy Kołobrzeskie” 17/2006, s. 8.
33. Park Jana Henryka Dąbrowskiego, „Kulisy Kołobrzeskie” 22/2006, s. 8.
34. Zaginione dzieła sztuki z bazyliki kołobrzeskiej, „Kulisy Kołobrzeskie” 26/2006, s. 7.
35. 200 lat funkcji burmistrza Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2010, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1451-200-lecie-funkcji-burmistrza-koobrzegu.html
36. Nasze kołobrzeskie zimy stulecia, Miastokolobrzeg.pl 2010, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1588-nasze-koobrzeskie-zimy-stulecia.html
37. Boże Narodzenie w dawnym Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2010, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1639-boe-narodzenie-w-dawnym-koobrzegu.html
38. Jak budowano kołobrzeskie mosty, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1697-jak-budowano-koobrzeskie-mosty.html
39. Jak powstawał symbol Kołobrzegu?, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1834-jak-powstawa-symbol-koobrzegu.html
40. Jak rozebrano kościół św. Marcina?, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1891-jak-rozebrano-kocio-w-marcina.html
41. Co nam mówią umarli z bazyliki?, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1931-co-nam-mowi-zmarli-z-bazyliki.html
42. Powojenne losy kandelabru, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2025-powojenne-losy-wiecznika-siedmioramiennego.html
43. Ziemniaki a historia Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2267-ziemniaki-a-historia-koobrzegu.html
44. „Dom Partii zostanie podświetlony”, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2274-qdom-partiiq-zostanie-podwietlony.html
45. Pierwszy błogosławiony obywatel Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2296-pierwszy-bogosawiony-obywatel-koobrzegu.html
46. Jak zapraszaliśmy papieża do Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2298-jak-zapraszalimy-papiea-do-koobrzegu.html
47. Kołobrzeg na szlaku świętego Jakuba, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2856-koobrzeg-na-szlaku-witego-jakuba.html
48. Jak kapitulowała Twierdza Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3189-jak-kapitulowaa-twierdza-koobrzeg.html
49. Wiadomości miesiąc po śmierci Stalina, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3296-wiadomoci-miesic-po-mierci-stalina.html
50. 310 lat temu zlikwidowano Akademię, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3353-310-lat-temu-zlikwidowano-akademi-rycersk.html
51. 30 lat temu: stan wojenny w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3520-30-lat-temu-stan-wojenny-w-koobrzegu.html
52. O naszych stosunkach z Duńczykami, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3548-o-naszych-stosunkach-z-duczykami.html
53. Czy buk otrzyma imię Henryka Martensa?, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3662-czy-buk-otrzyma-imi-henryka-martensa.html
54. Chcą wydobyć Dorniera i szczątki dzieci, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3679-chc-wydoby-dorniera-i-szcztki-dzieci.html
55. Mamy arcykoszmar architektury?, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3789-mamy-arcykoszmar-architektury.html
56. Jak zniszczono i odbudowano wieżę, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3910-jak-zniszczono-i-odbudowano-wie.html
57. Bazylika jakiej naprawdę nie znamy, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3937-bazylika-jakiej-naprawd-nie-znamy.html
58. Jak Watykan pominął Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4066-jak-watykan-pomin-koobrzeg.html
59. Tam śpiewał Kołobrzeg i cała Polska, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4222-tam-piewa-koobrzeg-i-caa-polska.html
60. Historia budowy kołobrzeskiej strażnicy, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4310-historia-budowy-koobrzeskiej-stranicy.html
61. Jakub Kasper Adebar- fakty i mity, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4419-jakub-kasper-adebar-fakty-i-mity.html
62. Proboszcz na trudne czasy, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4493-proboszcz-na-trudne-czasy.html
63. Posłuchaj dzwonów bazyliki sprzed wojny, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4889-posuchaj-dzwonow-bazyliki-sprzed-wojny.html
64. Henryk I – historia powrotu do władzy, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5102-henryk-i-historia-powrotu-do-wadzy.html
65. Czy Amerykanie lecieli nad Kołobrzegiem, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5163-czy-amerykanie-lecieli-nad-koobrzegiem.html
66. Zamiast parku – plac zabaw na cmentarzu, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5388-zamiast-parku-plac-zabaw-na-cmentarzu.html
67. 140 lat temu twierdza przeszła do historii, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5396-140-lat-temu-twierdza-przesza-do-historii.html
68. Recenzja: Burza nad Provinz Pommern, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5427-recenzja-burza-nad-provinz-pommern-.html
69. Święta i Sylwester w PRL, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5432-wita-i-sylwester-w-prl-foto.html
70. 400 lat temu powstał Lasek Załęże, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5434-400-lat-temu-powsta-lasek-zae-foto.html
71. Historia elektrowni wodnej w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5475-historia-elektrowni-wodnej-w-koobrzegu.html
72. Wspomnienie: Prymas na trudne czasy, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5573-wspomnienie-prymas-na-trudne-czasy.html
73. Słynny hotel Skanpol ma już 50 lat, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5573-wspomnienie-prymas-na-trudne-czasy.html
74. Wyzwolili, zdobyli czy puścili z dymem?, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5822-wyzwolili-zdobyli-czy-pucili-z-dymem.html
75. Jak Kołobrzeg walczył z samorządem, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/6040-jak-koobrzeg-walczy-z-samorzdem.html
76. O wieży kościelnej co muzeum nie chciała, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/6487-o-wiey-kocielnej-co-muzeum-nie-chciaa.html
77. Kościół katolicki w Kołobrzegu: początki, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/6635-kocio-katolicki-w-koobrzegu-pocztki.html
78. Jak w Kołobrzegu walczono z Kościołem, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/6717-jak-w-koobrzegu-walczono-z-kocioem.html
79. Tragiczny lot pod koniec zimnej wojny, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7032-tragiczny-lot-pod-koniec-zimnej-wojny.html
80. Ciekawy zabytek w Podczelu, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7091-ciekawy-zabytek-w-podczelu-foto.html
81. To już 50 lat – pół wieku Pomnika Zaślubin, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7092-to-ju-50-lat-po-wieku-pomnika-zalubin.html
82. Noc kryształowa w Kolbergu, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7127-noc-krysztaowa-w-kolbergu.html
83. Sylwester 1913 – sztorm stulecia, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7402-sylwester-1913-sztorm-stulecia.html
84. Kołobrzeg – miasto Ryszarda Kuklińskiego, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7603-koobrzeg-miasto-ryszarda-kukliskiego.html
85. Papierosy Juno w Urzędzie Miasta, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7698-papierosy-juno-w-urzdzie-miasta.html
86. Ten pomnik niedługo będzie miał 100 lat, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7777-ten-pomnik-niedugo-bdzie-mia-100-lat.html
87. Tak 69 lat temu umierał Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7785-tak-69-lat-temu-umiera-koobrzeg.html
88. Widoki na miasto w wojnie 7-letniej, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7977-widoki-na-miasto-w-wojnie-7-letniej.html
89. Nettelbeck – fikcyjny zbawiciel Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7984-nettelbeck-fikcyjny-zbawiciel-koobrzegu.html
90. Wspomnienie dawnego obywatela Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7984-nettelbeck-fikcyjny-zbawiciel-koobrzegu.html
91. Pastor Paulus Hinz z Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8005-pastor-paulus-hinz-z-koobrzegu.html
92. Honorowy Obywatel Kołobrzegu – świętym, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8010-honorowy-obywatel-koobrzegu-witym.html
93. Tam ,gdzie Polaków dopadła Malaria, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8011-tam-gdzie-polakow-dopada-malaria-video.html
94. Polacy pod Kolbergiem, historia prawdziwa, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8031-polacy-pod-kolbergiem-historia-prawdziwa.html
95. Tajemnice Bastionu Magdeburg, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8054-tajemnice-bastionu-magdeburg.html
96. Dlaczego o historii miasta wiemy za mało?, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8086-dlaczego-o-historii-miasta-wiemy-za-mao.html
97. Ratusz, którego już nie zwiedzimy, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8103-ratusz-ktorego-ju-nie-zwiedzimy.html
98. Sekrety Fortu Wilczego, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8133-sekrety-fortu-wilczego-video.html
99. Powietrze miejskie czyniło ich wolnymi, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8158-powietrze-miejskie-czynio-ich-wolnymi.html
100. Twierdza Kołobrzeg: huk dział, ogień i kule, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8169-twierdza-koobrzeg-huk-dzia-ogie-i-kule.html
101. Opowieści z twierdzy – video z pikniku, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8173-opowieci-z-twierdzy-video-z-pikniku.html
102. Miasto Kołobrzeg 25 lat temu, część I, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8199-miasto-koobrzeg-35-lat-temu-foto.html
103. Zapomniana historia wyborów – Kołobrzeg’89, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8231-zapomniana-historia-wyborow-koobrzeg89.html
104. Sekrety kołobrzeskiej wieży ciśnień, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8261-sekrety-koobrzeskiej-wiey-cinie-video.html
105. 100 lat temu wybuchła Wielka Wojna, Miastokolobrzeg.pl, 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8358-100-lat-temu-wybucha-wielka-wojna.html
106. 2 lipca – tragedia miasta nad Parsętą, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8378-2-lipca-tragedia-miasta-nad-parst.html
107. Historia kołobrzeskiego molo, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8509-historia-koobrzeskiego-molo.html
108. Kardynał Jeż skończyłby dziś 100 lat, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8551-kardyna-je-skoczyby-dzi-100-lat.html
109. Jak zniknął pomnik „fryca” spod ratusza?, Miastkolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8658-jak-znikn-pomnik-fryca-spod-ratusza.html
110. Tajemnicza studnia w Ustroniu Morskim, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8713-tajemnicza-studnia-w-ustroniu-morskim.html
111. Kapsuły czasu z Kołobrzegu i okolic, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8743-kapsuy-czasu-z-koobrzegu-i-okolic.html
112. Odkryli fundamenty pierwszego ratusza, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8902-odkryli-fundamenty-pierwszego-ratusza.html
113. Co kryją schrony plot z II wojny?, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9000-co-kryj-schrony-plot-z-ii-wojny-video.html
114. 30 lat od konsekracji konkatedry, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9022-30-lat-temu-konsekrowano-konkatedr.html
115. Historia wyborów prezydenta miasta, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9210-historia-wyborow-prezydenta-miasta.html
116. 13 grudnia 1981 w pamięci kołobrzeżan, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9372-13-grudnia-1981-w-pamici-koobrzean.html
117. Trzej Magowie i ich gwiazda w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9471-trzej-magowie-i-ich-gwiazda-w-koobrzegu.html
118. 890 lat temu ochrzczono kołobrzeżan, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9525-890-lat-temu-ochrzczono-koobrzean.html
119. Monte Cassino mniejsze niż ten cmentarz, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9817-monte-cassino-mniejsze-ni-ten-cmentarz.html
120. Widok na Przedmoście z dachu szpitala, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9864-widok-na-przedmocie-z-dachu-szpitala-video.html
121. Wspomnienia sprzed 70 lat, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9872-wspomnienia-sprzed-70-lat-video.html
122. Historyczny moździerz powróci do świetności, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9915-historyczny-modzierz-powroci-do-wietnoci.html
123. 5 lat temu: szok i niedowierzanie, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9933-5-lat-temu-szok-i-niedowierzanie.html
124. Szczątki spoczywały w płytkim grobie, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9973-szcztki-spoczyway-w-pytkim-grobie.html
125. Kołobrzeg a tożsamość historyczna, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9973-szcztki-spoczyway-w-pytkim-grobie.html
126. Antyreligijny dziwoląg w sutannie, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10039-antyreligijny-dziwolg-w-sutannie.html
127. 250 lat temu zmarł komendant twierdzy, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10048-250-lat-temu-zmar-komendant-twierdzy.html
128. 20 lat temu rozebrano Morskie Oko, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10349-20-lat-temu-rozebrano-morskie-oko.html
129. Jeden grób, symbol innych mogił, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10450-jeden-grob-symbol-innych-mogi.html
130. Szaniec Heydego – to już tylko historia, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10704-szaniec-heydego-to-ju-tylko-historia.html
131. Bursztynowa Komnata – kołobrzeski ślad, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10821-bursztynowa-komnata-kolobrzeski-slad.html
132. Fort Sułkowskiego: czy aby na pewno?, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10858-fort-sulkowskiego-czy-aby-na-pewno.html
133. Żyła tu nieco ponad 100 lat po Chrystusie, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10909-zyla-tu-nieco-ponad-100-lat-po-chrystusie.html
134. Tajemniczy obraz z kolegiaty, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10934-tajemniczy-obraz-z-kolegiaty.html
135. Bazylika znad Parsęty w gronie Hanzeatów, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11009-bazylika-znad-parsety-w-gronie-hanzeatow.html
136. Odprawa posłów kołobrzeskich, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11257-odprawa-poslow-kolobrzeskich.html
137. Co kryją sekretne tunele w ratuszu?, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11545-co-kryja-sekretne-tunele-w-ratuszu.html
138. Jak Rosjanie załatwili nam lotnisko w Bagiczu, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11589-jak-rosjanie-zalatwili-nam-lotnisko-w-bagiczu.html
139. Wielkie odkrycie w małym kościele, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11630-wielkie-odkrycie-w-malym-kosciele-foto.html
140. Dobiegły końca poszukiwania Polaków, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11640-dobiegly-konca-poszukiwania-polakow.html
141. Tajemnicze lądowanie w Lesie Kołobrzeskim, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11662-tajemnicze-ladowanie-w-lesie-kolobrzeskim.html
142. Jedna bomba atomowa od Amerykanów dla Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11719-jedna-bomba-atomowa-od-amerykanow-dla-kolobrzegu.html
143. Profesor od historii Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11764-profesor-od-historii-kolobrzegu.html
144. Kolejna książka nie wiadomo po co, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11776-kolejna-ksiazka-nie-wiadomo-po-co.html
145. Miejskie parki i ich historia, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11804-miejskie-parki-i-ich-historia-foto.html
146. Murawskiego „Bój o Pomorze” – recenzja, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11807-murawskiego-boj-o-pomorze-recenzja.html
147. Mieszkowski to ofiara mordu sądowego, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11885-mieszkowski-to-ofiara-mordu-sadowego.html
148. Czas na historię polskiego Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11919-czas-na-historie-polskiego-kolobrzegu.html
149. Czołg T34 odzyska dawną świetność, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11971-czolg-t34-odzyska-dawna-swietnosc-foto-video.html
150. Nazistowski bohater promuje Kołobrzeg?, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11989-nazistowski-bohater-promuje-kolobrzeg.html
151. Kołobrzeg pod radziecką „okupacją”, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12035-kolobrzeg-pod-radziecka-okupacja-foto-video.html
152. Historia miasta zamknięta w kamieniu, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12067-historia-miasta-zamknieta-w-kamieniu.html
153. Schinkel i Akademia Rycerska, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12069-schinkel-i-akademia-rycerska.html
154. Otwórzcie szuflady! Możecie mieć coś takiego, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12076-otworzcie-szuflady-mozecie-miec-cos-takiego-foto.html
155. Katedra Reinberna jak złoty pociąg?, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12108-katedra-reinberna-jak-zloty-pociag.html
156. Jak tracimy swoją własną historię?, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12150-jak-tracimy-swoja-wlasna-historie.html
157. O micie założycielskim Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12202-o-micie-zalozycielskim-kolobrzegu.html
158. Jak komuniści sfałszowali referendum, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/12725-jak-komunisci-sfalszowali-referendum.html
159. Gdy w Kołobrzegu spłonęły stosy, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/12760-gdy-w-kolobrzegu-plonely-stosy.html
160. Operacja „Unthinkable” – odsiecz dla Polski, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/13094-operacja-unthinkable-odsiecz-dla-polski-foto.html
161. Co zostało po operacji „Wisła”, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/13500-co-zostalo-po-operacji-wisla-foto.html
162. Komunistyczne nazwy ulic i inne, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/13745-komunistyczne-nazwy-ulic-i-inne.html
163. Tajemnice płyty polskich żołnierzy, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/13783-tajemnice-plyty-polskich-zolnierzy.html
164. Kołobrzeski garnizon w latach 40-tych i 50-tych, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14156-kolobrzeski-garnizon-w-latach-40-tych-i-50-tych.html
165. O Muzeum Miasta Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14190-o-muzeum-miasta-kolobrzeg.html
166. Stefan Lipicki, pierwszy prezydent, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14198-stefan-lipicki-pierwszy-prezydent.html
167. Kołobrzeg zniszczyli Sowieci czy manipulowanie historią?, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14326-kolobrzeg-zniszczyli-sowieci-czy-manipulowanie-historia.html
168. Nieznane ujęcia z Kołobrzegu z I wojny, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14573-nieznane-ujecia-z-kolobrzegu-z-i-wojny.html
169. Atomowa historia Polski – obiekt 3003, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14574-atomowa-historia-polski-obiekt-3003-foto.html
170. Fakty i mity na temat Podborska, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/15317-fakty-i-mity-na-temat-podborska.html
171. O historii szpitala garnizonowego, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/15748-o-historii-szpitala-garnizonowego.html
172. 20-lecie samorządu kołobrzeskiego, Miasto Kołobrzeg, Nr 2/2010, s. 4.
173. Zabytki uratowano przez przypadek, Miasto Kołobrzeg Nr 8/2010, s. 3.
174. Kołobrzeg, jakiego wielu z nas nie zna, Miasto Kołobrzeg, Nr 8/2010, s. 15.
175. Na drodze stało Rościęcino, Miasto Kołobrzeg Nr 12/2011, s. 14.
176. Z ruin powstała perła, Miasto Kołobrzeg Nr 16/2011, s. 12.
177. Jan Paweł II w Kołobrzegu, Miasto Kołobrzeg Nr 26/2012, s. 14.
178. 20 lat polskiego Podczela, Miasto Kołobrzeg Nr 27/2012, s. 4.
179. 55 lat temu ruszyła odbudowa Kołobrzegu, Miasto Kołobrzeg Nr 34/2012, s. 14.
180. Z Podgórza nad Bałtyk, Miasto Kołobrzeg Nr 36/2013, s. 14.
181. Karpiniuk – wydanie trzecie, poprawione, Miasto Kołobrzeg Nr 39/2013, s. 6-7.
182. Czarne chmury nad reliktami twierdzy?, Miasto Kołobrzeg Nr 43/2013, s. 4.
183. Likwidacja Twierdzy Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg Nr 48/2013, s. 15.
184. Kołobrzeg w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/15799-kolobrzeg-w-500-lecie-wystapienia-marcina-lutra-video.html
185. Tajemnicza Reduta Polska z 1807 roku, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/15877-tajemnicza-reduta-polska-z-1807-roku.html
186. Historia kołobrzeskich cmentarzy, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/15910-historia-kolobrzeskich-cmentarzy.html
187. Historia Pałacu Braunschweigów, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16114-historia-palacu-braunschweigow.html
188. Historia lotniska w Pniewie, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16141-historia-lotniska-w-pniewie.html
189. Historia Żydów w Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2018, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16334-historia-zydow-w-kolobrzegu.html
190. Reduta Polska - postulaty badawcze, Miastokolobrzeg.pl 2018, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16506-reduta-polska-postulaty-badawcze-video.html
191. Baszta Lontowa (Prochowa), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/%C5%9Bredniowiecze/177-baszta-lontowa-prochowa
192. Kołobrzeg w średniowieczu, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/%C5%9Bredniowiecze/178-kolobrzeg-w-sredniowieczu
193. Ruina Baszty Więziennej, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/%C5%9Bredniowiecze/176-ruina-baszty-wieziennej
194. Średniowieczny ratusz, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/%C5%9Bredniowiecze/175-sredniowieczny-ratusz
195. Wojna trzydziestoletnia, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-30-letnia/180-wojna-trzydziestoletnia
196. Stocznia wojenna, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-30-letnia/179-stocznia-wojenna
197. Wojna siedmioletnia, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-7-letnia/181-wojna-siedmioletnia
198. Pomiędzy wielkimi wojnami, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-7-letnia/183-pomiedzy-wielkimi-wojnami
199. Sekretna haubica Szuwałowa, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-7-letnia/182-sekretna-haubica-szuwalowa
200. Ilustracje walk o twierdzę, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-7-letnia/185-ilustracje-walk-o-twierdze
201. Kołobrzeg a wojna siedmioletnia, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-7-letnia/336-kolobrzeg-a-wojna-siedmioletnia
202. Polacy pod Kolbergiem, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/rok-1807/187-polacy-pod-kolbergiem
203. Likwidacja Festung Kolberg, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/twierdza-i-uzdrowisko/188-likwidacja-festung-kolberg
204. Przygotowania do wojny z Polską, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/i-wojna-%C5%9Bwiatowa/191-przygotowania-do-wojny-z-polska
205. Wielka Wojna w Kołobrzegu, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/i-wojna-%C5%9Bwiatowa/190-wielka-wojna-w-kolobrzegu
206. Pamięć o Wielkiej Wojnie, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/i-wojna-%C5%9Bwiatowa/192-pamiec-o-wielkiej-wojnie
207. Tete de pont, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/344-tete-de-pont
208. Dzieło Rogowe Geldern, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/219-dzie%C5%82o-rogowe-geldern
209. Szaniec Zielony (Załęże), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/237-szaniec-zielony-za%C5%82%C4%99%C5%BCe
210. Dzieło Rogowe Ujście, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/220-dzie%C5%82o-rogowe-uj%C5%9Bcie
211. Szaniec Siederlande, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/236-szaniec-siederlande
212. Szaniec Kościelny (Cmentarny), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/235-szaniec-ko%C5%9Bcielny-cmentarny
213. Szaniec Kleista (Lasek Załęże), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/234-szaniec-kleista-lasek-za%C5%82%C4%99%C5%BCe
214. Szaniec Heydego (Maikuhle Schanze), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/232-szaniec-heydego-maikuhle-schanze
215. Szaniec Kamienny (Waldenfelsa), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/233-szaniec-kamienny-waldenfelsa
216. Szaniec Ceglany (Ziegel-Schanze), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/231-szaniec-ceglany-ziegel-schanze
217. Reduta Solna przy moście, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/229-reduta-solna-przy-mo%C5%9Bcie
218. Reduta Bagienna (Morast), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/228-reduta-bagienna-morast
219. Fort Napoleona (Hohe_Berg), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/221-fort-napoleona-hohe-berg
220. Rawelin i Lunety Lębork, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/227-rawelin-i-lunety-l%C4%99bork
221. Fort Wilczy (Wolf-Schanze), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/223-fort-wilczy-wolf-schanze
222. Fort Ujście i latarnia morska (współpraca), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/222-fort-uj%C5%9Bcie-i-latarnia-morska
223. Bazylika - punkt obserwacyjny, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/216-bazylika-punkt-obserwacyjny
224. Brama Lęborska i Most Królweski, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/217-brama-leborska-i-most-krolewski
225. Batardea - grodza na Parsęcie, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/215-batardeau-grodza-na-parsecie
226. Bastion Nowa Marchia, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/214-bastion-nowa-marchia
227. Rawelin i Lunety Bytów, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/226-rawelin-i-lunety-byt%C3%B3w
228. Bastion Pomorze (Pommern), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/212-bastion-pomorze-pommern
229. Bastion Prusy (Preussen), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/213-bastion-prusy-preussen
230. Bastion Magdeburg, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/211-bastion-magdeburg
231. Bastion Halberstadt, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/210-bastion-halberstadt
232. Rawelin (bastion) Cleve, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/225-rawelin-bastion-cleve
233. Rozbudowa fortyfikacji, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/230-rozbudowa-fortyfikacji
234. Akademia Rycerska, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/209-akademia-rycerska
235. Fort Ujście i latarnia morska (współpraca), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/222-fort-uj%C5%9Bcie-i-latarnia-morska
236. Fortyfikacje nowożytne, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/224-fortyfikacje-nowo%C5%BCytne
237. Ignacy Przybyslki, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/postaci-historyczne/362-ignacy-przybylski
238. Karl von Waldenfels, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/postaci-historyczne/352-karl-von-waldenfels
239. Nettelbeck - fikcyjny zbawiciel, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/postaci-historyczne/243-nettelbeck-fikcyjny-zbawiciel
240. Ludwik Moritz von Lucadou, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/postaci-historyczne/244-ludwik-moritz-von-lucadou
241. Heinrich Sigismund von der Heyde, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/postaci-historyczne/246-heinrich-sigismund-von-der-heyde
242. Tradycje 9 Pułku Grenadierów, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/garnizon/358-tradycje-9-pulku-grenadierow
243. 54 i 4 Pułk Piechoty, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/garnizon/356-54-i-4-pulk-piechoty
244. Kościół garnizonowy, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/garnizon/253-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-garnizonowy
245. Polska parafia w Kolbergu, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/garnizon/252-polska-parafia-w-kolbergu
246. Jak powstawał film "Kolberg", Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/filmy-o-walkach-o-twierdz%C4%99/279-jak-powstawal-film-kolberg
247. Stanowisko dowodzenia w Podczelu, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/bagicz,-rogowo,-ustronie/334-stanowisko-dowodzenia-w-podczelu
248. List od rodziny Waldenfelsa, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/429-list-od-rodziny-waldenfelsa
249. Historia remontu T34/85, Twierdzakolobrzeg.pl,  http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/427-historia-remontu-t34-85
250. Co dalej z 19. Baterią Artylerii Stałej, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/416-co-dalej-z-19-bateria-artylerii-stalej
251. Historia poległych w walkach o twierdzę, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/413-historia-poleglych-w-walkach-o-twierdze
252. Szkoła Kadetów według Schienkla, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/400-szkola-kadetow-wedlug-schienkla
253. Nettelbeck - produkt PR?, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/395-nettelbeck-produkt-pr
254. Murawskiego "Bój o Pomorze" - recenzja, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/391-murawskiego-boj-o-pomorze-recenzja
255. Tajemnicze lądowanie w Lesie Kołobrzeskim, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/389-tajemnicze-ladowanie-w-lesie-kolobrzeskim
256. Opuszczenie bandery na ścigaczach, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/372-opuszczenie-bandery-na-%C5%9Bcigaczach
257. Poszukiwania wokół Fortu Wilczego, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/360-poszukiwania-wokol-fortu-wilczego
258. Renowacja moździerza z twierdzy, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/355-renowacja-mozdzierza-z-twierdzy
259. Tak umierał Kołobrzeg - zdjęcia Rybickiego, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/350-tak-umieral-kolobrzeg-zdjecia-rybickiego
260. Losy rodziny pułkownika von der Heyde, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/347-losy-rodziny-pulkownika-von-der-heyde
261. Jak to z przenosinami muzeum bywało…, Miastokoolobrzeg.pl.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16820-jak-to-z-przenosinami-muzeum-bywalo.html
262. Udział Włochów w oblężeniu Twierdzy Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16822-udzial-wlochow-w-oblezeniu-twierdzy-kolobrzeg.html
263. Max Reger – neoromantyk nad morzem, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16861-max-reger-neoromantyk-nad-morzem.html
264. Kołobrzeg w 200-letniej pułapce twierdzy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16881-kolobrzeg-w-200-letniej-pulapce-twierdzy.html
265. Historia kościółka w Budzistowie, Afisz, Nr 8/2018, s. 14.
266. Historia małego kościoła nad Parsętą, Kolobrzegwiary.pl, http://kolobrzegwiary.pl/?page_id=38
267. Gmina Kołobrzeg w czasie wielkich wojen, Afisz, Nr 10/2018, s. 10-11.
268. Jak z Kołobrzegu planowano atak na Polskę, "Gazeta Muzealna", Nr 18/2018, s. 6.
269. Tajna mapa Milicji Obywatelskiej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16922-tajna-mapa-milicji-obywatelskiej.html
270. Tajemnicza studnia przy wieży ciśnień, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17041-tajemnicza-studnia-przy-wiezy-cisnien.html
271. Galeria południowa w kolegiacie Marii Panny, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17280-galeria-poludniowa-w-kolegiacie-marii-panny.html
272. Jak Franciszkanie odbudowali prezbiterium, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17432-jak-franciszkanie-odbudowali-prezbiterium.html
273. Jak przebiegało rozminowywanie Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17714-jak-przebiegalo-rozminowywanie.html
274. Jak komuniści przygotowywali się do wyborów w Kołobrzegu w 1984 roku, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17762-jak-komunisci-szykowali-sie-do-wyborow-w-kolobrzegu-w-1984.html
275. Magazyny atomowe klasy T-7 w Europie Środkowo-Wschodniej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17827-magazyny-atomowe-klasy-t7-w-europie-srodkowo-wschodniej-foto.html
276. Czas utworzyć Szlak Trzech Fortów, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18180-czas-utworzyc-szlak-trzech-fortow.html
277. Historia reduty wzniesionej na moczarach, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18369-historia-reduty-wzniesionej-na-moczarach.html
278. Polityczne początki II Rzeczpospolitej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18399-polityczne-poczatki-ii-rzeczpospolitej.html
279. Historia 12 lat prezydentury Janusza Gromka, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18450-historia-12-lat-prezydentury-janusza-gromka-foto.html
280. Historia kołobrzeskich solarzy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18542-historia-kolobrzeskich-solarzy.html
281. Historia Szkoły Katedralnej w Kołobrzegu (średniowiecze), Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18736-historia-szkoly-katedralnej-w-kolobrzegu-sredniowiecze.html
282. "Na przykład Kołobrzeg" - film zapomniany, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18827-na-przyklad-kolobrzeg-film-zapomniany-foto.html
283. Tajemnica szkieletów z Budzistowa, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18890-tajemnica-szkieletow-z-budzistowa.html
284. Zima stulecia i stan klęski żywiołowej w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18982-zima-stulecia-i-stan-kleski-zywiolowej-w-kolobrzegu.html
285. Historia Szkoły Katedralnej w Kołobrzegu (renesans), Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19137-historia-szkoly-katedralnej-w-kolobrzegu-renesans.html
286. Jerzy Patan nie chciał być zasłużonym dla Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19167-jerzy-patan-nie-chcial-byc-zasluzonym-dla-kolobrzegu.html
287. Kołobrzeg 30 lat temu: brudne plaże, zanieczyszczone powietrze, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19205-kolobrzeg-30-lat-temu-brudne-plaze-zanieczyszczone-powietrze.html
288. Historia kołobrzeskich solarzy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18542-historia-kolobrzeskich-solarzy.html
289. O historii ludzi pochowanych w Budzistowie, "Afisz", Nr 12/2019.
290. Ksiądz Józef Słomski w aktach odbudowy katedry 1974-1977, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19291-ksiadz-jozef-slomski-w-aktach-odbudowy-katedry-1974-77.html
291. Czy 4 marca 1945 r. można było zdobyć Twierdzę Kołobrzeg?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19298-czy-4-marca-1945-r-mozna-bylo-zdobyc-twierdze-kolobrzeg.html
292. Pomnik na cmentarzu żydowskim, tyle że to nieprawda…, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19380-pomnik-na-cmentarzu-zydowskim-tyle-ze-to-nieprawda.html
293. Kołobrzeskie obozy pracy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19460-kolobrzeskie-obozy-pracy.html
294. Historia Szkoły Katedralnej – przy ul. Ratuszowej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19523-historia-szkoly-katedralnej-przy-ul-ratuszowej.html
295. Czy historyczne skrzyżowanie zastąpi rondo?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19543-czy-historyczne-skrzyzowanie-zastapi-rondo.html
296. Kołobrzeskie zmartwychwstanie Faustyna Knigge, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19567-kolobrzeskie-zmartwychwstanie-faustyna-knigge.html
297. Żołnierze Polscy! Pod Kolbergiem obozujemy…, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19641-zolnierze-polscy-pod-kolbergiem-obozujemy.html
298. Ćwierć wieku Radia Kołobrzeg - historia rozgłośni nad Parsętą, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19917-cwierc-wieku-radia-kolobrzeg-historia-rozglosni-nad-parseta.html
299. Kołobrzeżanie w roku 1989 – 30 rocznica wyborów, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19966-kolobrzezanie-w-roku-1989-30-rocznica-wyborow.html
300. Historia Bożego Ciała w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20004-historia-bozego-ciala-w-kolobrzegu.html
301. W 1807 roku Polacy mieli swoją fortyfikację - to Reduta Polska, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20014-w-1807-roku-polacy-mieli-swoja-fortyfikacje-to-reduta-polska.html
302. Nagrobek 4-miesięcznego dziecka na plaży, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20060-nagrobek-4-miesiecznego-dziecka-na-plazy.html
303. Śladami 1 Pułku Piechoty w 1807 roku, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20064-sladami-1-pulku-piechoty-w-1807-roku.html
304. Kiedyś Kołobrzeg leżał w górach..., Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20125-kiedys-kolobrzeg-lezal-w-gorach.html
305. Plan oblężenia twierdzy z Redutą Polską, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20130-plan-oblezenia-twierdzy-z-reduta-polska.html
306. Jak znikła Reduta Sułkowskiego…, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/komentarze/20195-jak-znikla-reduta-sulkowskiego.html
307. To już 212 lat, "Afisz", Nr 13/2019.
308. Średniowieczne tajemnice Wyspy Solnej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20294-sredniowieczne-tajemnice-wyspy-solnej.html
309. Podziemny zabytek Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20723-podziemny-zabytek-kolobrzegu.html
310. 25 lat "Gazety Kołobrzeskiej", Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20844-25-lat-gazety-kolobrzeskiej.html
311. 30 lat temu miały powstać parkingi wielopoziomowe, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20915-30-lat-temu-mialy-powstac-parkingi-wielopoziomowe.html
312. Opowieści z Szańca Kleista w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20918-opowiesci-z-szanca-kleista-w-kolobrzegu-foto-wideo.html
313. Kiedyś Kołobrzeg leżał w górach..., Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20125-kiedys-kolobrzeg-lezal-w-gorach.html
314. To była śmiercionośna broń, od teraz w naszym muzeum, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20962-to-byla-smiercionosna-bron-od-teraz-w-naszym-muzeum-wideo.html
315. Historia kolei żelaznej w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20964-historia-kolei-zelaznej-w-kolobrzegu.html
316. Odkryła El Greco i kołobrzeską kolegiatę, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20967-odkryla-el-greco-i-kolobrzeska-kolegiate.html
317. 20 lat temu do bazyliki przyjechały organy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20969-20-lat-temu-do-bazyliki-przyjechaly-organy.html
318. Odbudowano Kołobrzeg, ale czy tak to miało wyglądać?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21013-odbudowano-kolobrzeg-ale-czy-tak-to-mialo-wygladac.html
319. Ten krzyż wieńczy symbol Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21047-ten-krzyz-wienczy-symbol-kolobrzegu.html
320. Bocznica kolejowa na lotnisko w Podczelu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21054-bocznica-kolejowa-na-lotnisko-w-podczelu-foto-wideo.html
321. 70 lat temu powstała "Barka", Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21182-70-lat-temu-powstala-barka-wideo.html
322. Sławoj Kigina i okres stanu wojennego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21202-slawoj-kigina-i-okres-stanu-wojennego-wideo.html
323. To książka, która wszystkich nie zadowoli, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21211-to-ksiazka-ktora-wszystkich-nie-zadowoli.html
324. 70 lat temu powstała "Weneda", Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21246-70-lat-temu-powstala-weneda-wideo.html
325. 50 lat temu uruchomiono "Elwę", Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21310-50-lat-temu-uruchomiono-elwe-wideo.html
326. Pierwsze Boże Narodzenie w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21325-pierwsze-boze-narodzenie-w-kolobrzegu-wideo.html
327. Jeden rok z dziejów Kołobrzegu: 1979, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21329-jeden-rok-z-dziejow-kolobrzegu-1979-wideo.html
328. Ten krzyż wieńczy symbol Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21047-ten-krzyz-wienczy-symbol-kolobrzegu.html
329. Najstarsza mapa Kołobrzegu?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21337-najstarsza-mapa-kolobrzegu.html
330. Ten widok to źródło historyczne, w Muzeum Oręża już od 20 lat, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21347-ten-widok-to-zrodlo-historyczne-w-muzeum-oreza-juz-od-20-lat.html
331. Początek lat 20-stych sto lat temu w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21352-poczatek-lat-20-stych-sto-lat-temu-w-kolobrzegu.html
332. Jak stolarz spod Kołobrzegu obnaża manipulację Putina..., Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21374-jak-stolarz-spod-kolobrzegu-obnaza-manipulacje-putina.html
333. Jak zniszczono zabytkowy Park Fredry, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21457-jak-zniszczono-zabytkowy-park-fredry.html
334. Wspomnienie organisty Mariana Jacka, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21501-wspomnienie-organisty-mariana-jacka.html
335. Wielka mozaika, ale mało rąk do jej ratowania, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21548-wielka-mozaika-ale-malo-rak-do-jej-ratowania.html
336. Olgierd Szerląg - artysta spontaniczny, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21604-olgierd-szerlag-artysta-spontaniczny.html
337. Historia 28 Pułku Zmechanizowanego w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21655-historia-28-pulku-zmechanizowanego-w-kolobrzegu-foto.html
338. Tajne mapy Powiatu Kołobrzeskiego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21690-tajne-mapy-powiatu-kolobrzeskiego.html
339. Wspaniały widok na twierdzę - miasto 150 lat temu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21703-wspanialy-widok-na-twierdze-miasto-150-lat-temu.html
340. Stanisław Mieszkowski żołnierzem wyklętym?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21767-stanislaw-mieszkowski-zolnierzem-wykletym.html
341. Zaraza w dziejach Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21795-zaraza-w-dziejach-kolobrzegu.html
342. Odkrywają historię bazyliki, tyle że po części takiej nie było, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21822-odkrywaja-historie-bazyliki-tyle-ze-po-czesci-takiej-nie-bylo.html
343. Mijają 2 lata od śmierci ks. Słomskiego - co wiemy o tej postaci?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21839-mijaja-2-lata-od-smierci-ks-slomskiego-co-wiemy-o-tej-postaci-wideo.html
344. Czy w 1945 r. ogłoszono Kołobrzeg twierdzą?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21876-czy-w-1945-r-kolobrzeg-ogloszono-twierdza.html
345. 18 marca: strach popychał żołnierza nad Bałtyk, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21906-18-marca-strach-popychal-zolnierza-nad-baltyk-wideo.html
346. Dlaczego bazylika jest szersza niż dłuższa?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21947-dlaczego-bazylika-jest-szersza-niz-dluzsza.html
347. Historia organów w kościele nad Parsętą, które właśnie przechodzą naprawę, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21990-historia-organow-w-kosciele-nad-parseta-ktore-wlasnie-przechodza-naprawe-wideo.html
348. Jak Wirtualna Polska pisze o zbrodniarzu wojnenym z Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22008-jak-wirtualna-polska-pieknie-pisze-o-zbrodniarzu-wojennym-z-kolobrzegu.html
349. Unikatowe zdjęcie z kościoła nad rzeką, czyli historia organów cz. II, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22064-unikatowe-zdjecie-z-kosciola-nad-rzeka-czyli-historia-organow-cz-ii.html
350. Kołobrzeski klasztor dla kobiet, czyli o dawnym losie niezamężnych panien, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22081-kolobrzeski-klasztor-dla-kobiet-czyli-o-dawnym-losie-niezameznych-panien.html
351. "Przechodniu, pojmij, że umrzesz", czyli kołobrzeskie Memnto Mori, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22125-idz-przechodniu-pojmij-ze-umrzesz-czyli-kolobrzeskie-memento-mori.html
352. Dawna historia małego kościoła w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22128-dawna-historia-malego-kosciola-w-kolobrzegu.html
353. Kołobrzeski "taniec śmierci", czyli jak umarli pomagają żywym, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22234-kolobrzeski-taniec-smierci-czyli-jak-umarli-pomagaja-zywym.html
354. Historia Kołobrzegu a Święto Ludzi Pracy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22271-historia-kolobrzegu-a-swieto-ludzi-pracy.html
355. Historia Szkoły Katedralnej - przy ul. Łopuskiego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22341-historia-szkoly-katedralnej-przy-ul-lopuskiego.html
356. Historia ratownictwa morskiego przed 1945 rokiem w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22380-historia-ratownictwa-morskiego-w-kolobrzegu-przed-1945-rokiem.html
357. Poszukiwanie miejsca spoczynku Macieja von Krockowa, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22421-poszukiwanie-miejsca-spoczynku-macieja-von-krockowa.html
358. Czy Kołobrzeg powstał w 1255 roku?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22424-czy-kolobrzeg-powstal-w-1255-roku.html
359. Krajobraz Kołobrzegu a początki samorządu miejskiego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22458-krajobraz-kolobrzegu-a-poczatki-samorzadu-miejskiego.html
360. 75 lat temu Kołobrzeg przejęła polska administracja, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22482-75-lat-temu-kolobrzeg-przejela-polska-administracja.html
361. Kołobrzeskość czyli oswajanie Ziem Odzyskanych, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22576-kolobrzeskosc-czyli-oswajanie-ziem-odzyskanych.html
362. Cmentarze najpierw zniszczono, teraz je upamiętniamy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22723-cmentarze-najpierw-zniszczono-teraz-je-upamietniamy.html
363. Gdy Kołobrzeg był w Hanzie, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22771-gdy-kolobrzeg-byl-w-hanzie.html
364. Tradycje miasta garnizonowego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22811-tradycje-miasta-garnizonowego-foto-wideo.html
365. Opowieść o Reducie Morast, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22815-opowiesc-o-reducie-morast-wideo.html
366. Średniowieczne stereotypy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22883-sredniowieczne-stereotypy-wideo.html
367. Baszta Prochowa: czasy dawne i obecne, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22943-baszta-prochowa-czasy-dawne-i-obecne-wideo.html
368. Poszukiwania w Leszczynie - pokłosie berła sztyletowego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22985-poszukiwania-w-leszczynie-poklosie-berla-sztyletowego-wideo.html
369. Historyczna lokomotywa odwiedziła Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22999-historyczna-lokomotywa-odwiedzila-kolobrzeg-wideo.html
370. Pan Piotr znalazł ruiny kołobrzeskiego ratusza, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23002-pan-piotr-znalazl-ruiny-kolobrzeskiego-ratusza.html
371. Historia elewatorów w kołobrzeskim porcie, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23045-historia-elewatorow-w-kolobrzeskim-porcie-wideo.html
372. Berło sztyletowe: historia Pomorza i przenikających się kultur, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23044-berlo-sztyletowe-historia-pomorza-i-przenikajacych-sie-kultur.html
373. Takich czaszek było przed wojną więcej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23116-takich-czaszek-bylo-przed-wojna-wiecej-wideo.html
374. Czy w Ustroniu Morskim był garnizon?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23120-czy-w-ustroniu-morskim-byl-garnizon.html
375. Święty Wawrzyniec a historia Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23153-swiety-wawrzyniec-a-historia-kolobrzegu.html
376. O poszukiwaniach w Budzistowie, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23160-o-poszukiwaniach-w-budzistowie-wideo.html
377. Historia wsi kołobrzeskiej: Stramnica, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23156-historia-wsi-kolobrzeskiej-stramnica.html
378. Jak powstawała kołobrzeska Solidarność, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23198-jak-powstawala-kolobrzeska-solidarnosc-wideo.html
379. Prezydent Lipicki wyrzutem sumienia nazewnictwa w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23230-prezydent-lipicki-wyrzutem-sumienia-nazewnictwa-w-kolobrzegu.html
380. Kołobrzeg w czasach Bolesława Chrobrego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23253-kolobrzeg-w-czasach-boleslawa-chrobrego-wideo.html
381. Opowieść o pierwszym prezydencie miasta, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23280-opowiesc-o-pierwszym-prezydencie-miasta.html
382. Historia wsi kołobrzeskiej: Stary Borek, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23281-historia-wsi-kolobrzeskiej-stary-borek.html
383. Historia kutrów zwalczania okrętów podwodnych, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23330-historia-kutrow-zwalczania-okretow-podwodnych-wideo.html
384. Pan Piotr znalazł ruiny kołobrzeskiego ratusza, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23002-pan-piotr-znalazl-ruiny-kolobrzeskiego-ratusza.html
385. Historia wsi kołobrzeskiej: Korzystno, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23342-historia-wsi-kolobrzeskiej-korzystno.html
386. Historia wsi kołobrzeskiej: Białokury, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23391-historia-wsi-kolobrzeskiej-bialokury.html
387. 20 lat sowieckiego urzędowania w Podborsku, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23446-20-lat-sowieckiego-urzedowania-w-podborsku-wideo.html
388. Historia podkołobrzeskiego Podczela po 1992 roku, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23447-historia-podkolobrzeskiego-podczela-po-1992-roku.html
389. O książce doktora Kroczyńskiego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23484-o-ksiazce-doktora-kroczynskiego-wideo.html
390. Historia wsi kołobrzeskiej: Bardy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23483-historia-wsi-kolobrzeskiej-bardy.html
391. Eilhard Lubinus i jego pomorska mapa, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23554-eilhard-lubinus-i-jego-pomorska-mapa-wideo.html
392. Historia wsi kołobrzeskiej: Sławoborze, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23558-historia-wsi-kolobrzeskiej-slawoborze.html
393. Kościół Świętego Ducha - najstarsza świątynia Kołobrzegu?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23559-kosciol-swietego-ducha-najstarsza-swiatynia-kolobrzegu.html
394. "Byliśmy czym jesteście", czyli kołobrzeski świat umarłych, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23596-bylismy-czym-jestescie-czyli-kolobrzeski-swiat-umarlych-wideo.html
395. Historia wsi kołobrzeskiej: Bagicz, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23600-historia-wsi-kolobrzeskiej-bagicz.html
396. Szaniec Kleista na Plaży Zachodniej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23638-szaniec-kleista-na-plazy-zachodniej-wideo.html
397. Historia wsi kołobrzeskiej: Bogucino, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23641-historia-wsi-kolobrzeskiej-bogucino.html
398. U źródeł powstania Parafii Mariackiej w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23659-u-zrodel-powstania-parafii-mariackiej-w-kolobrzegu.html
399. O rakiecie, która zestrzeliła amerykański U2, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23680-o-rakiecie-ktora-zestrzelila-amerykanski-u2.html
400. Historia wsi kołobrzeskiej: Mirocice, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23682-historia-wsi-kolobrzeskiej-mirocice.html
401. 70 lat temu rozpoczęto budowę baterii, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23713-70-lat-temu-rozpoczeto-budowe-baterii-wideo.html
402. O zniszczeniach Kołobrzegu w 1945 roku, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23716-o-zniszczeniach-kolobrzegu-w-1945-roku-wideo.html
403. Plany Twierdzy Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23720-plany-twierdzy-kolobrzeg-wude.html
404. Książka o 19. Baterii na 70 rocznicę jej powstania (we współpracy z T. Łowkiewiczem), Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23857-ksiazka-o-19-baterii-na-70-rocznice-jej-powstania-wideo.html
405. Stan wojenny w Kołobrzegu, legenda a historia, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23863-stan-wojenny-w-kolobrzegu-legenda-a-historia-wideo.html
406. Nowe czasopismo poświęcone historii Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23919-nowe-czasopismo-poswiecone-historii-kolobrzegu.html
407. Kołobrzeskie tradycje piwowarskie i obronne, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
408. Oskarżenie Fritza Fullriede o zbrodnie wojenne, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
409. Historia 32 Pułku Zmechanizowanego im. Hansa Beimlera, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
410. Portret Macieja von Krockowa, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
411. Renowacja 10-funtowego moździerza pruskiego, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
412. 5 lat działalności Fundacji Historia Kołobrzegu, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
413. Zapiski kronikarskie doktora Kroczyńskiego, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
414. Nieznana historia z czasów 19. Baterii Artylerii Stałej , Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23923-nieznana-historia-z-czasow-19-baterii-artylerii-stalej-wideo.html.
415. "Kwadrans z historią" na święta, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23962-kwadrans-z-historia-na-swieta-wideo.html.
416. Historia wsi kołobrzeskiej: Byszewo, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23967-historia-wsi-kolobrzeskiej-byszewo.html.
417. Historia wsi kołobrzeskiej: Dębogard, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23970-historia-wsi-kolobrzeskiej-debogard.html.
418. Nowy rok i odkrywanie historii, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23999-nowy-rok-i-odkrywanie-historii-wideo.html.
419. Historia wsi kołobrzeskiej: Dębica, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24008-historia-wsi-kolobrzeskiej-debica.html.
420. Legenda Trzech Króli a historia Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24001-legenda-trzech-kroli-a-historia-kolobrzegu.html.
 
 
 
6. Audycje telewizyjne o historii Kołobrzegu
„Tajemnice kołobrzeskiej Bazyliki” – 50 odcinków w latach 2003-2005.
„Pamiętajcie o zabytkach” – 10 odcinków
„Opowieści o Kołobrzegu” – 11 odcinków
 
 
7. Audycje radiowe o historii Kołobrzegu
„Kwadrans z historią” – cotygodniowa audycja na antenie Radia Kołobrzeg (od marca 2020 także w Telewizji Kablowej Kołobrzeg - zobacz), od marca 2016 do dziś - ponad 225 odcinków
 

8. Dyskusyjny Klub Historyczny im. Macieja von Krockowa
Przedsięwzięcie popularyzatorskie realizowane z inicjatywy Fudnacji Historia Kołobrzegu oraz przy współracy Muzeum Oręża Polskiego i Muzeum Diecezjalnego w  Kołobrzegu. Impulsem do powstania projektu byłczas epidemii, kiedy nie można było się spotykać i dyskutować o dziejach miasta nad Parsętą i historią w ogóle. Realizacja odbywa się za pomocą platformy internetowej www.historiakolobrzegu.pl
1) O tajemnicach Podborska: https://historiakolobrzegu.pl/muzeum-zimnej-wojny/klub-historyczny-o-tajemnicach-podborska
2) Maciej von Krockow i historia małego kościoła: https://historiakolobrzegu.pl/historia-kolobrzegu/klub-historyczny-o-malym-kosciele-wideo
3) Historia 19. Baterii Artylerii Stałej: https://historiakolobrzegu.pl/historia-kolobrzegu/klub-historyczny-o-19-baterii-wideo
 

Motto

Nie osiągnie się tego, co na tym świecie możliwe, jeśli nie będzie się dążyć do tego, co niemożliwe. Max Weber

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Robert Dziemba z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg,za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres robertdziemba@wp.pl. Jednocześnie informuje że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

Copyright © 2021 Robert Dziemba, zdjęcia: R. Gauer, P. Gryń

Search