Publikacje

DOROBEK NAUKOWY

1. Publikacje zwarte z zakresu historii Kołobrzegu
 
2021. Robert Dziemba, Bazylika Mariacka w Kołobrzegu. Świadek ośmiu wieków historii miasta. Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-67066-04-4.
 
2020. Robert Dziemba, Tomasz Łowkiewicz, 19 Bateria Artylerii Stałej w Kołobrzegu. Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-99-3.
 
2020. Robert Dziemba, ks. Piotr Zieliński, Wielka historia malego kościoła w Kołobrzegu. Miejsce spoczynku Macieja von Krockowa. Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-93-1.
 
2019. Historia Kołobrzegu po 1945 roku. Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-92-4.
 
2019. Reduta Polska a fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg podczas oblężenia w 1807 roku. Kołobrzeg, Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-90-0.
 
2018. Historia Kołobrzegu. Dla średniozaawansowanych. Kołobrzeg, Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-908633-7-15.
 
2018. Tu, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. Kołobrzeg, Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-85-6.
 
2018. Przedsięwzięcie 3000. Tajna historia radzieckich baz atomowych w Polsce. Kołobrzeg, Wydawnictwo Kamera. ISBN 978-83-62437-80-1.
 
2008. Kołobrzeska Bazylika, przewodnik. Kołobrzeg, „Pasadena”, ISBN 978-83-908633-7-15.
 
2006. Powiat Kołobrzeski. Portret Historyczny. Kołobrzeg, Wydawnictwo „Kamera”, ISBN 83-89417-77-4.
 
2006. Jacek Pechman, Wojciech Czaplewski, Robert Dziemba: Zima wasza … Kołobrzeg, Koszalin, “Alta Press”, ISBN 978-83-921988-7-1.
 
2006. Kościół katolicki w Kołobrzegu na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1945-1990. Kołobrzeg, OFFSET Kołobrzeg, ISBN 978-83-913348-5-0.
 
2005. Obchody 975-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu. Kołobrzeg, OFFSET Kołobrzeg. ISBN 83-913348-4-8.
 
2000. Historia Kołobrzeskiej Bazyliki Konkatedralnej, kalendarium. Kołobrzeg, Wydawnictwo SARA. ISBN 83-914611-0-6.
 
 
2. Artykuły recenzowane z zakresu historii Kołobrzegu i Pomorza Zachodniego
Kościół w Kołobrzegu w okresie nowożytnym - odradzanie się katolicyzmu, [w:] 50 lat Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, T. Ceynowa (red.), Radom-Koszalin 2022, s. 65-74.
 
Sojusz atomowy pomiędzy PRL a ZSRR w ramach zadania specjalnego "Wisła”. Publikacja w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polskie sojusze wojskowe w XX wieku –aspekty polityczne, militarne i ekonomiczne”, Kołobrzeg, 14-15 września 2017 r. W przygotowaniu.
 
Media w Kołobrzegu na przestrzeni wieków - od druku do Internetu. [w:] Polifonia Pamięci. Między niemiecką przeszłością a polską tożsamością, Kołobrzeg 1945-2015, R. Ptaszyński, J. Suchy (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA, Szczecin 2017, s. 309-334.
 
Przyczynek do opracowania historii Żydów w Karlinie. [w:] W poszukiwaniu tożsamości historycznej Karlina. Wydawnictwo Jasne. Red. A. Chludziński. Karlino-Pruszcz Gdański 2010, s. 273-279.
 
Kościół katolicki w Kołobrzegu w latach 1945-1956. Uwagi na temat źródeł i próba ich interpretacji. [w:] Kołobrzeg – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kolegium Wydawnicze SWSPiZ w Łodzi. Red. Edward Wiśniewski. Tom VI, Zeszyt 4, s. 35-44, Łódź-Kołobrzeg 2005.
 
Kołobrzeska bazylika esencja sztuki i kultury pomorskiej. [w:] Rocznik Koszaliński. Wydawnictwo Koszalińska Biblioteka Publiczna, Nr 31, s. 301-314, Koszalin 2003.
 
Geschichte des Kolberger St.Marien-Doms nach dem Jahre 1945, [w:] Kolberg – damals und heute. Wydawnictwo VERLAG Peter Jancke, s. 193-213, Hamburg 2001.
 
 
3. Artykuły naukowe w publikacjach zbiorowych
Zmiany w modelu zarządzania oraz finansowania publicznej radiofonii i telewizji: od politycznego klinczu do ekonomicznego racjonalizmu. [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności. Red. M. Adamik-Szysiak. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 31-52.
 
Telewizja wyborcza. Dziennikarze podczas kampanii w mediach publicznych i komercyjnych. [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie. Red. M. Jeziński. Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2012, s. 85-98.
 
Abonament a realizacja misji publicznej. Finansowanie mediów publicznych w procesie politycznego klinczu. [w:] Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości. Red. P. Dudek. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2010, s. 195-214.
 
Media lokalne a uwarunkowania rynkowe: pomiędzy prawami ekonomii a wiernością ideałom. [w:] Prawda w mediach. Między ideałem a iluzją? Red. M. Drożdż. Wydawnictwo Biblos. Tarnów 2010, s. 257-271.
 
Nowe media a koncepcja “piątej władzy”. [w:] Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze. Red. M. Jeziński. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2009, s. 53-61.
 
Słaba płeć w silnych mediach. [w:] Płeć w życiu publicznym. Red. M. Jeziński., M. Wincławska, B. Brodzińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2009, s. 67-78.
 
Finansowanie medialnych spółek Skarbu Państwa i jego wpływ na realizację misji publicznej. [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie. Debiuty doktorantów. Ł. Sułkowski (Red.). Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, tom IX, zeszyt 4, s. 141-155, Łódź 2008.
 
 
4. Projekty historyczne
Szef projektu „Czołg T34-85 atrakcją Kołobrzegu, związanego z uruchomieniem czołgu, 2016 rok
 
Szef projektu „Powojenny Kołobrzeg” związanego z badaniem historii Kołobrzegu po 1945 roku, 2016 rok
 
Szef projektu pt. „Twierdza Kołobrzeg”, związanego z badaniem historii twierdzy kołobrzeskiej i publikacją artykułów w internecie, 2013 r.
 
Szef projektu pt. „Militarny Kołobrzeg”, związany z edukacją historyczną dzieci i młodzieży, 2015 r.
 
Komendant Szkoły Kadetów w ramach projektu „Historia i tradycja Kołobrzegu”, związany ze szkoleniem dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiem wiedzy wojskowej i historii miasta, 2015 r.
 
Szef projektu pt. „Zimna Wojna”, związanego z opracowaniem i upowszechnieniem wiedzy o zimnej wojnie, z uwzględnieniem Kołobrzegu i okolic, „Zimnawojna.info”, 2016 rok
 
Autor i koordynator gier miejskich: Tajemnica Gotfryda de Wide oraz Śladami Bursztynowej Komnaty, Kołobrzeg 2015
 
Komandor I Święta Twierdzy Kołobrzeg, Kołobrzeg 2015
 
Komandor I, II oraz VII Zlotu Zimnowojennego, Kołobrzeg 2015, 2016, 2021.
 
Nie wszystek umrę – kardynał Ignacy Jeż – reżyseria dokumentu radiowego o życiu i działalności pierwszego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego. Wydawnictwo CD Polskiego Radia Koszalin oraz Głosu Koszalińskiego, Koszalin 2008.
 
 „Gdy piosenka szła do wojska” – współpraca przy wydaniu płyty z CD cz. I i cz. II z przebojami Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Wydawca: Radio Koszalin S.A. oraz “Głos” Dziennik Pomorza. Koszalin 2008.
 
Badacz w projekcie „Wirtualny Sztetl” i autor opracowań historii Żydów w wybranych miastach Pomorza Zachodniego i Kołobrzegu we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.
 
W 2003 roku z okazji oddania do użytku po remoncie w Bazylice Mariackiej organów, redaktor płyty z nagraniem koncertu organowego Toma Jonsa, wraz z opracowaniem historii organów kołobrzeskiej bazyliki.
 
5. Wystawy muzealne
a) "Twierdza Kołobrzeg" - wystawa posterowa zrealizowana w 2014 roku przy wsparciu środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
b) Muzeum Patria Colbergiensis - współautor aranżacji wystawy głównej otwartej w 2014 roku
c) "Kołobrzeskie ratusze" - wystawa posterowa zrealizowana w 2014 roku przy wsparciu środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
d) Muzeum Zimnej Wojny - autor scenariusza i kierownik projektu związanego z powstaniem wystawy w Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku w 2016 roku
e) Muzeum Miasta Kołobrzeg - autor scenariusza i kierownik projektu związanego z przebudową wystawy "Dzieje Kołobrzegu" w Pałacu Braunschweigów w 2017 roku
 
6. Artykuły z zakresu historii Kołobrzegu i audycje
1. Reinbern – pierwszy biskup Pomorza, „Kulisy Kołobrzeskie” Nr 9/2000, s. 9.
2. Organy kołobrzeskiej kolegiaty, „Kulisy Kołobrzeskie” Nr 10/2000, s. 7.
3. Zapomniany pomnik, „Kulisy Kołobrzeskie” Nr 15/2000, s. 6.
4. Średniowieczne figury powróciły do bazyliki, „Kulisy Kołobrzeskie” Nr 17/2000, s. 1 i 5.
5. Kiedy i czy w ogóle powróci do Kołobrzegu?, „Kulisy Kołobrzeskie” Nr 18/2000, s. 6.
6. Honorowe obywatelstwo Kołobrzegu, „Kulisy Kołobrzeskie” Nr 19/2000, s. 4.
7. Kołobrzeskie Batardeau, „Kulisy Kołobrzeskie” Nr 21/2000, s. 5.
8. Czy pod Kołobrzegiem była filia obozu koncentracyjnego?, „Kulisy Kołobrzeskie” Nr 22/2000, s. 1.
9. Kołobrzeski strażnik czasu, „Kulisy Kołobrzeskie” Nr 22/2000, s. 6.
10. Co kryje się pod posadzką kolegiaty?, „Kulisy Kołobrzeskie” Nr 23/2000, s. 1 i 8.
11. Organy – dusza kołobrzeskiej Bazyliki Mariackiej, „Kulisy Kołobrzeskie” 16/2001, s. 11.
12. Średniowieczna pieta powróciła do bazyliki, „Kulisy Kołobrzeskie” 26/2001, s. 4.
13. Kołobrzeski Watykan cz. I, „Gazeta Kołobrzeska” 27/2002, s. 16.
14. Kołobrzeski Watykan cz. II, „Gazeta Kołobrzeska” 28/2002, s. 17.
15. Polichromia kołobrzeskiej kolegiaty cz. I, „Gazeta Kołobrzeska” 29/2002, s. 17.
16. Polichromia kołobrzeskiej kolegiaty cz. II, „Gazeta Kołobrzeska” 30/2002, s. 17.
17. Milenium Chrztu Polski – Kołobrzeg, 2 VII 1967, „Gazeta Kołobrzeska” 31/2002, s. 17.
18. Jak rozebrano kościół św. Marcina, „Kulisy Kołobrzeskie” 3/2003, s. 9.
19. Jak doszło do zniszczenia kołobrzeskiej kolegiaty?, „Kulisy Kołobrzeskie” 7/2003, s. 9.
20. Powojenne losy świecznika siedmioramiennego, „Kulisy Kołobrzeskie” 12/2003, s. 9.
21. Mały kościół nad Parsętą, „Kulisy Kołobrzeskie” 45/2005, s. 7.
22. Kołatka z kołobrzeskiej kolegiaty cz. I, „Kulisy Kołobrzeskie” 47/2005, s. 6.
23. Kołatka z kołobrzeskiej kolegiaty cz. II, „Kulisy Kołobrzeskie” 49/2005, s. 6.
24. Max Reger w Kołobrzegu, „Kulisy Kołobrzeskie” 51/2005, s. 6.
25. Kołobrzeska poczta jako przykład architektury neogotyckiej, „Kulisy Kołobrzeskie” 55/2005, s. 7.
26. 10 lat temu rozebrano Morskie Oko, „Kulisy Kołobrzeskie” 57/2005, s. 7.
27. Problemy konserwatorskie bazyliki kołobrzeskiej, cz. I-IV, „Kulisy Kołobrzeskie” nr 59-67/2005.
28. Ratujmy ratusz przed szklaną klatką, „Kulisy Kołobrzeskie” 69/2005, s. 6.
29. Baszta Lontowa zwana Prochową, „Kulisy Kołobrzeskie” 71/2005, s. 8.
30. Park historyczny w Budzistowie, „Kulisy Kołobrzeskie” 77/2005, s. 8.
31. Pałac w centrum Kołobrzegu, „Kulisy Kołobrzeskie” 81/2005, s. 8.
32. Co dalej z muzeum?, „Kulisy Kołobrzeskie” 83/2005, s. 7.
33. Kościół Krzyża Świętego, „Kulisy Kołobrzeskie” 83/2005, s. 7.
34. Latarnia morska w Kołobrzegu, „Kulisy Kołobrzeskie” 85/2005, s. 8.
35. Ksiądz Józef z bazyliki, „Kulisy Kołobrzeskie” 87/2005, s. 7.
36. Najstarszy kościół w powiecie kołobrzeskim, „Kulisy Kołobrzeskie” 5/2006, s. 4.
37. Jak Krzywousty Kołobrzeg zdobywał, „Kulisy Kołobrzeskie” 8/2006, s. 8.
38. Misja biskupa Ottona z Bambergu, „Kulisy Kołobrzeskie” 9/2006, s. 8.
39. Historia Kapituły Kolegiackiej w Kołobrzegu, „Kulisy Kołobrzeskie” 12/2006, s. 8.
40. Twierdza Kołobrzeg jako atrakcja turystyczna, „Kulisy Kołobrzeskie” 13/2006, s. 8.
41. Fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg cz. I, „Kulisy Kołobrzeskie” 15/2006, s. 8.
42. Fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg cz. II, „Kulisy Kołobrzeskie” 17/2006, s. 8.
43. Park Jana Henryka Dąbrowskiego, „Kulisy Kołobrzeskie” 22/2006, s. 8.
44. Zaginione dzieła sztuki z bazyliki kołobrzeskiej, „Kulisy Kołobrzeskie” 26/2006, s. 7.
45. 200 lat funkcji burmistrza Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2010, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1451-200-lecie-funkcji-burmistrza-koobrzegu.html
46. Nasze kołobrzeskie zimy stulecia, Miastokolobrzeg.pl 2010, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1588-nasze-koobrzeskie-zimy-stulecia.html
47. Boże Narodzenie w dawnym Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2010, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1639-boe-narodzenie-w-dawnym-koobrzegu.html
48. Jak budowano kołobrzeskie mosty, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1697-jak-budowano-koobrzeskie-mosty.html
49. Jak powstawał symbol Kołobrzegu?, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1834-jak-powstawa-symbol-koobrzegu.html
50. Jak rozebrano kościół św. Marcina?, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1891-jak-rozebrano-kocio-w-marcina.html
51. Co nam mówią umarli z bazyliki?, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/1931-co-nam-mowi-zmarli-z-bazyliki.html
52. Powojenne losy kandelabru, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2025-powojenne-losy-wiecznika-siedmioramiennego.html
53. Ziemniaki a historia Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2267-ziemniaki-a-historia-koobrzegu.html
54. „Dom Partii zostanie podświetlony”, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2274-qdom-partiiq-zostanie-podwietlony.html
55. Pierwszy błogosławiony obywatel Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2296-pierwszy-bogosawiony-obywatel-koobrzegu.html
56. Jak zapraszaliśmy papieża do Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2298-jak-zapraszalimy-papiea-do-koobrzegu.html
57. Kołobrzeg na szlaku świętego Jakuba, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/2856-koobrzeg-na-szlaku-witego-jakuba.html
58. Jak kapitulowała Twierdza Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3189-jak-kapitulowaa-twierdza-koobrzeg.html
59. Wiadomości miesiąc po śmierci Stalina, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3296-wiadomoci-miesic-po-mierci-stalina.html
60. 310 lat temu zlikwidowano Akademię, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3353-310-lat-temu-zlikwidowano-akademi-rycersk.html
61. 30 lat temu: stan wojenny w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3520-30-lat-temu-stan-wojenny-w-koobrzegu.html
62. O naszych stosunkach z Duńczykami, Miastokolobrzeg.pl 2011, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3548-o-naszych-stosunkach-z-duczykami.html
63. Czy buk otrzyma imię Henryka Martensa?, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3662-czy-buk-otrzyma-imi-henryka-martensa.html
64. Chcą wydobyć Dorniera i szczątki dzieci, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3679-chc-wydoby-dorniera-i-szcztki-dzieci.html
65. Mamy arcykoszmar architektury?, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3789-mamy-arcykoszmar-architektury.html
66. Jak zniszczono i odbudowano wieżę, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3910-jak-zniszczono-i-odbudowano-wie.html
67. Bazylika jakiej naprawdę nie znamy, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/3937-bazylika-jakiej-naprawd-nie-znamy.html
68. Jak Watykan pominął Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4066-jak-watykan-pomin-koobrzeg.html
69. Tam śpiewał Kołobrzeg i cała Polska, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4222-tam-piewa-koobrzeg-i-caa-polska.html
70. Historia budowy kołobrzeskiej strażnicy, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4310-historia-budowy-koobrzeskiej-stranicy.html
71. Jakub Kasper Adebar- fakty i mity, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4419-jakub-kasper-adebar-fakty-i-mity.html
72. Proboszcz na trudne czasy, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4493-proboszcz-na-trudne-czasy.html
73. Posłuchaj dzwonów bazyliki sprzed wojny, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/4889-posuchaj-dzwonow-bazyliki-sprzed-wojny.html
74. Henryk I – historia powrotu do władzy, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5102-henryk-i-historia-powrotu-do-wadzy.html
75. Czy Amerykanie lecieli nad Kołobrzegiem, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5163-czy-amerykanie-lecieli-nad-koobrzegiem.html
76. Zamiast parku – plac zabaw na cmentarzu, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5388-zamiast-parku-plac-zabaw-na-cmentarzu.html
77. 140 lat temu twierdza przeszła do historii, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5396-140-lat-temu-twierdza-przesza-do-historii.html
78. Recenzja: Burza nad Provinz Pommern, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5427-recenzja-burza-nad-provinz-pommern-.html
79. Święta i Sylwester w PRL, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5432-wita-i-sylwester-w-prl-foto.html
80. 400 lat temu powstał Lasek Załęże, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5434-400-lat-temu-powsta-lasek-zae-foto.html
81. Historia elektrowni wodnej w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5475-historia-elektrowni-wodnej-w-koobrzegu.html
82. Wspomnienie: Prymas na trudne czasy, Miastokolobrzeg.pl 2012, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5573-wspomnienie-prymas-na-trudne-czasy.html
83. Słynny hotel Skanpol ma już 50 lat, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5573-wspomnienie-prymas-na-trudne-czasy.html
84. Wyzwolili, zdobyli czy puścili z dymem?, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/5822-wyzwolili-zdobyli-czy-pucili-z-dymem.html
85. Jak Kołobrzeg walczył z samorządem, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/6040-jak-koobrzeg-walczy-z-samorzdem.html
86. O wieży kościelnej co muzeum nie chciała, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/6487-o-wiey-kocielnej-co-muzeum-nie-chciaa.html
87. Kościół katolicki w Kołobrzegu: początki, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/6635-kocio-katolicki-w-koobrzegu-pocztki.html
88. Jak w Kołobrzegu walczono z Kościołem, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/6717-jak-w-koobrzegu-walczono-z-kocioem.html
89. Tragiczny lot pod koniec zimnej wojny, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7032-tragiczny-lot-pod-koniec-zimnej-wojny.html
90. Ciekawy zabytek w Podczelu, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7091-ciekawy-zabytek-w-podczelu-foto.html
91. To już 50 lat – pół wieku Pomnika Zaślubin, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7092-to-ju-50-lat-po-wieku-pomnika-zalubin.html
92. Noc kryształowa w Kolbergu, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7127-noc-krysztaowa-w-kolbergu.html
93. Sylwester 1913 – sztorm stulecia, Miastokolobrzeg.pl 2013, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7402-sylwester-1913-sztorm-stulecia.html
94. Kołobrzeg – miasto Ryszarda Kuklińskiego, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7603-koobrzeg-miasto-ryszarda-kukliskiego.html
95. Papierosy Juno w Urzędzie Miasta, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7698-papierosy-juno-w-urzdzie-miasta.html
96. Ten pomnik niedługo będzie miał 100 lat, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7777-ten-pomnik-niedugo-bdzie-mia-100-lat.html
97. Tak 69 lat temu umierał Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7785-tak-69-lat-temu-umiera-koobrzeg.html
98. Widoki na miasto w wojnie 7-letniej, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7977-widoki-na-miasto-w-wojnie-7-letniej.html
99. Nettelbeck – fikcyjny zbawiciel Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7984-nettelbeck-fikcyjny-zbawiciel-koobrzegu.html
100. Wspomnienie dawnego obywatela Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/7984-nettelbeck-fikcyjny-zbawiciel-koobrzegu.html
101. Pastor Paulus Hinz z Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8005-pastor-paulus-hinz-z-koobrzegu.html
102. Honorowy Obywatel Kołobrzegu – świętym, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8010-honorowy-obywatel-koobrzegu-witym.html
103. Tam ,gdzie Polaków dopadła Malaria, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8011-tam-gdzie-polakow-dopada-malaria-video.html
104. Polacy pod Kolbergiem, historia prawdziwa, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8031-polacy-pod-kolbergiem-historia-prawdziwa.html
105. Tajemnice Bastionu Magdeburg, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8054-tajemnice-bastionu-magdeburg.html
106. Dlaczego o historii miasta wiemy za mało?, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8086-dlaczego-o-historii-miasta-wiemy-za-mao.html
107. Ratusz, którego już nie zwiedzimy, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8103-ratusz-ktorego-ju-nie-zwiedzimy.html
108. Sekrety Fortu Wilczego, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8133-sekrety-fortu-wilczego-video.html
109. Powietrze miejskie czyniło ich wolnymi, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8158-powietrze-miejskie-czynio-ich-wolnymi.html
110. Twierdza Kołobrzeg: huk dział, ogień i kule, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8169-twierdza-koobrzeg-huk-dzia-ogie-i-kule.html
111. Opowieści z twierdzy – video z pikniku, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8173-opowieci-z-twierdzy-video-z-pikniku.html
112. Miasto Kołobrzeg 25 lat temu, część I, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8199-miasto-koobrzeg-35-lat-temu-foto.html
113. Zapomniana historia wyborów – Kołobrzeg’89, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8231-zapomniana-historia-wyborow-koobrzeg89.html
114. Sekrety kołobrzeskiej wieży ciśnień, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8261-sekrety-koobrzeskiej-wiey-cinie-video.html
115. 100 lat temu wybuchła Wielka Wojna, Miastokolobrzeg.pl, 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8358-100-lat-temu-wybucha-wielka-wojna.html
116. 2 lipca – tragedia miasta nad Parsętą, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8378-2-lipca-tragedia-miasta-nad-parst.html
117. Historia kołobrzeskiego molo, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8509-historia-koobrzeskiego-molo.html
118. Kardynał Jeż skończyłby dziś 100 lat, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8551-kardyna-je-skoczyby-dzi-100-lat.html
119. Jak zniknął pomnik „fryca” spod ratusza?, Miastkolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8658-jak-znikn-pomnik-fryca-spod-ratusza.html
120. Tajemnicza studnia w Ustroniu Morskim, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8713-tajemnicza-studnia-w-ustroniu-morskim.html
121. Kapsuły czasu z Kołobrzegu i okolic, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8743-kapsuy-czasu-z-koobrzegu-i-okolic.html
122. Odkryli fundamenty pierwszego ratusza, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/8902-odkryli-fundamenty-pierwszego-ratusza.html
123. Co kryją schrony plot z II wojny?, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9000-co-kryj-schrony-plot-z-ii-wojny-video.html
124. 30 lat od konsekracji konkatedry, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9022-30-lat-temu-konsekrowano-konkatedr.html
125. Historia wyborów prezydenta miasta, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9210-historia-wyborow-prezydenta-miasta.html
126. 13 grudnia 1981 w pamięci kołobrzeżan, Miastokolobrzeg.pl 2014, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9372-13-grudnia-1981-w-pamici-koobrzean.html
127. Trzej Magowie i ich gwiazda w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9471-trzej-magowie-i-ich-gwiazda-w-koobrzegu.html
128. 890 lat temu ochrzczono kołobrzeżan, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9525-890-lat-temu-ochrzczono-koobrzean.html
129. Monte Cassino mniejsze niż ten cmentarz, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9817-monte-cassino-mniejsze-ni-ten-cmentarz.html
130. Widok na Przedmoście z dachu szpitala, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9864-widok-na-przedmocie-z-dachu-szpitala-video.html
131. Wspomnienia sprzed 70 lat, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9872-wspomnienia-sprzed-70-lat-video.html
132. Historyczny moździerz powróci do świetności, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9915-historyczny-modzierz-powroci-do-wietnoci.html
133. 5 lat temu: szok i niedowierzanie, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9933-5-lat-temu-szok-i-niedowierzanie.html
134. Szczątki spoczywały w płytkim grobie, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9973-szcztki-spoczyway-w-pytkim-grobie.html
135. Kołobrzeg a tożsamość historyczna, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/9973-szcztki-spoczyway-w-pytkim-grobie.html
136. Antyreligijny dziwoląg w sutannie, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10039-antyreligijny-dziwolg-w-sutannie.html
137. 250 lat temu zmarł komendant twierdzy, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10048-250-lat-temu-zmar-komendant-twierdzy.html
138. 20 lat temu rozebrano Morskie Oko, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10349-20-lat-temu-rozebrano-morskie-oko.html
139. Jeden grób, symbol innych mogił, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10450-jeden-grob-symbol-innych-mogi.html
140. Szaniec Heydego – to już tylko historia, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10704-szaniec-heydego-to-ju-tylko-historia.html
141. Bursztynowa Komnata – kołobrzeski ślad, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10821-bursztynowa-komnata-kolobrzeski-slad.html
142. Fort Sułkowskiego: czy aby na pewno?, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10858-fort-sulkowskiego-czy-aby-na-pewno.html
143. Żyła tu nieco ponad 100 lat po Chrystusie, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10909-zyla-tu-nieco-ponad-100-lat-po-chrystusie.html
144. Tajemniczy obraz z kolegiaty, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/10934-tajemniczy-obraz-z-kolegiaty.html
145. Bazylika znad Parsęty w gronie Hanzeatów, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11009-bazylika-znad-parsety-w-gronie-hanzeatow.html
146. Odprawa posłów kołobrzeskich, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11257-odprawa-poslow-kolobrzeskich.html
147. Co kryją sekretne tunele w ratuszu?, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11545-co-kryja-sekretne-tunele-w-ratuszu.html
148. Jak Rosjanie załatwili nam lotnisko w Bagiczu, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11589-jak-rosjanie-zalatwili-nam-lotnisko-w-bagiczu.html
149. Wielkie odkrycie w małym kościele, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11630-wielkie-odkrycie-w-malym-kosciele-foto.html
150. Dobiegły końca poszukiwania Polaków, Miastokolobrzeg.pl 2015, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11640-dobiegly-konca-poszukiwania-polakow.html
151. Tajemnicze lądowanie w Lesie Kołobrzeskim, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11662-tajemnicze-ladowanie-w-lesie-kolobrzeskim.html
152. Jedna bomba atomowa od Amerykanów dla Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11719-jedna-bomba-atomowa-od-amerykanow-dla-kolobrzegu.html
153. Profesor od historii Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11764-profesor-od-historii-kolobrzegu.html
154. Kolejna książka nie wiadomo po co, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11776-kolejna-ksiazka-nie-wiadomo-po-co.html
155. Miejskie parki i ich historia, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11804-miejskie-parki-i-ich-historia-foto.html
156. Murawskiego „Bój o Pomorze” – recenzja, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11807-murawskiego-boj-o-pomorze-recenzja.html
157. Mieszkowski to ofiara mordu sądowego, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11885-mieszkowski-to-ofiara-mordu-sadowego.html
158. Czas na historię polskiego Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11919-czas-na-historie-polskiego-kolobrzegu.html
159. Czołg T34 odzyska dawną świetność, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11971-czolg-t34-odzyska-dawna-swietnosc-foto-video.html
160. Nazistowski bohater promuje Kołobrzeg?, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/11989-nazistowski-bohater-promuje-kolobrzeg.html
161. Kołobrzeg pod radziecką „okupacją”, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12035-kolobrzeg-pod-radziecka-okupacja-foto-video.html
162. Historia miasta zamknięta w kamieniu, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12067-historia-miasta-zamknieta-w-kamieniu.html
163. Schinkel i Akademia Rycerska, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12069-schinkel-i-akademia-rycerska.html
164. Otwórzcie szuflady! Możecie mieć coś takiego, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12076-otworzcie-szuflady-mozecie-miec-cos-takiego-foto.html
165. Katedra Reinberna jak złoty pociąg?, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12108-katedra-reinberna-jak-zloty-pociag.html
166. Jak tracimy swoją własną historię?, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12150-jak-tracimy-swoja-wlasna-historie.html
167. O micie założycielskim Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2016, http://miastokolobrzeg.pl/historia/12202-o-micie-zalozycielskim-kolobrzegu.html
168. Jak komuniści sfałszowali referendum, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/12725-jak-komunisci-sfalszowali-referendum.html
169. Gdy w Kołobrzegu spłonęły stosy, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/12760-gdy-w-kolobrzegu-plonely-stosy.html
170. Operacja „Unthinkable” – odsiecz dla Polski, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/13094-operacja-unthinkable-odsiecz-dla-polski-foto.html
171. Co zostało po operacji „Wisła”, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/13500-co-zostalo-po-operacji-wisla-foto.html
172. Komunistyczne nazwy ulic i inne, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/13745-komunistyczne-nazwy-ulic-i-inne.html
173. Tajemnice płyty polskich żołnierzy, Miastokolobrzeg.pl 2016, https://miastokolobrzeg.pl/historia/13783-tajemnice-plyty-polskich-zolnierzy.html
174. Kołobrzeski garnizon w latach 40-tych i 50-tych, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14156-kolobrzeski-garnizon-w-latach-40-tych-i-50-tych.html
175. O Muzeum Miasta Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14190-o-muzeum-miasta-kolobrzeg.html
176. Stefan Lipicki, pierwszy prezydent, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14198-stefan-lipicki-pierwszy-prezydent.html
177. Kołobrzeg zniszczyli Sowieci czy manipulowanie historią?, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14326-kolobrzeg-zniszczyli-sowieci-czy-manipulowanie-historia.html
178. Nieznane ujęcia z Kołobrzegu z I wojny, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14573-nieznane-ujecia-z-kolobrzegu-z-i-wojny.html
179. Atomowa historia Polski – obiekt 3003, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/14574-atomowa-historia-polski-obiekt-3003-foto.html
180. Fakty i mity na temat Podborska, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/15317-fakty-i-mity-na-temat-podborska.html
181. O historii szpitala garnizonowego, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/15748-o-historii-szpitala-garnizonowego.html
182. 20-lecie samorządu kołobrzeskiego, Miasto Kołobrzeg, Nr 2/2010, s. 4.
183. Zabytki uratowano przez przypadek, Miasto Kołobrzeg Nr 8/2010, s. 3.
184. Kołobrzeg, jakiego wielu z nas nie zna, Miasto Kołobrzeg, Nr 8/2010, s. 15.
185. Na drodze stało Rościęcino, Miasto Kołobrzeg Nr 12/2011, s. 14.
186. Z ruin powstała perła, Miasto Kołobrzeg Nr 16/2011, s. 12.
187. Jan Paweł II w Kołobrzegu, Miasto Kołobrzeg Nr 26/2012, s. 14.
188. 20 lat polskiego Podczela, Miasto Kołobrzeg Nr 27/2012, s. 4.
189. 55 lat temu ruszyła odbudowa Kołobrzegu, Miasto Kołobrzeg Nr 34/2012, s. 14.
190. Z Podgórza nad Bałtyk, Miasto Kołobrzeg Nr 36/2013, s. 14.
191. Karpiniuk – wydanie trzecie, poprawione, Miasto Kołobrzeg Nr 39/2013, s. 6-7.
192. Czarne chmury nad reliktami twierdzy?, Miasto Kołobrzeg Nr 43/2013, s. 4.
193. Likwidacja Twierdzy Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg Nr 48/2013, s. 15.
194. Kołobrzeg w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/15799-kolobrzeg-w-500-lecie-wystapienia-marcina-lutra-video.html
195. Tajemnicza Reduta Polska z 1807 roku, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/15877-tajemnicza-reduta-polska-z-1807-roku.html
196. Historia kołobrzeskich cmentarzy, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/15910-historia-kolobrzeskich-cmentarzy.html
197. Historia Pałacu Braunschweigów, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16114-historia-palacu-braunschweigow.html
198. Historia lotniska w Pniewie, Miastokolobrzeg.pl 2017, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16141-historia-lotniska-w-pniewie.html
199. Historia Żydów w Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2018, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16334-historia-zydow-w-kolobrzegu.html
200. Reduta Polska - postulaty badawcze, Miastokolobrzeg.pl 2018, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16506-reduta-polska-postulaty-badawcze-video.html
201. Baszta Lontowa (Prochowa), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/%C5%9Bredniowiecze/177-baszta-lontowa-prochowa
202. Kołobrzeg w średniowieczu, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/%C5%9Bredniowiecze/178-kolobrzeg-w-sredniowieczu
203. Ruina Baszty Więziennej, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/%C5%9Bredniowiecze/176-ruina-baszty-wieziennej
204. Średniowieczny ratusz, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/%C5%9Bredniowiecze/175-sredniowieczny-ratusz
205. Wojna trzydziestoletnia, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-30-letnia/180-wojna-trzydziestoletnia
206. Stocznia wojenna, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-30-letnia/179-stocznia-wojenna
207. Wojna siedmioletnia, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-7-letnia/181-wojna-siedmioletnia
208. Pomiędzy wielkimi wojnami, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-7-letnia/183-pomiedzy-wielkimi-wojnami
209. Sekretna haubica Szuwałowa, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-7-letnia/182-sekretna-haubica-szuwalowa
210. Ilustracje walk o twierdzę, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-7-letnia/185-ilustracje-walk-o-twierdze
211. Kołobrzeg a wojna siedmioletnia, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wojna-7-letnia/336-kolobrzeg-a-wojna-siedmioletnia
212. Polacy pod Kolbergiem, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/rok-1807/187-polacy-pod-kolbergiem
213. Likwidacja Festung Kolberg, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/twierdza-i-uzdrowisko/188-likwidacja-festung-kolberg
214. Przygotowania do wojny z Polską, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/i-wojna-%C5%9Bwiatowa/191-przygotowania-do-wojny-z-polska
215. Wielka Wojna w Kołobrzegu, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/i-wojna-%C5%9Bwiatowa/190-wielka-wojna-w-kolobrzegu
216. Pamięć o Wielkiej Wojnie, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/i-wojna-%C5%9Bwiatowa/192-pamiec-o-wielkiej-wojnie
217. Tete de pont, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/344-tete-de-pont
218. Dzieło Rogowe Geldern, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/219-dzie%C5%82o-rogowe-geldern
219. Szaniec Zielony (Załęże), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/237-szaniec-zielony-za%C5%82%C4%99%C5%BCe
220. Dzieło Rogowe Ujście, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/220-dzie%C5%82o-rogowe-uj%C5%9Bcie
221. Szaniec Siederlande, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/236-szaniec-siederlande
222. Szaniec Kościelny (Cmentarny), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/235-szaniec-ko%C5%9Bcielny-cmentarny
223. Szaniec Kleista (Lasek Załęże), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/234-szaniec-kleista-lasek-za%C5%82%C4%99%C5%BCe
224. Szaniec Heydego (Maikuhle Schanze), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/232-szaniec-heydego-maikuhle-schanze
225. Szaniec Kamienny (Waldenfelsa), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/233-szaniec-kamienny-waldenfelsa
226. Szaniec Ceglany (Ziegel-Schanze), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/231-szaniec-ceglany-ziegel-schanze
227. Reduta Solna przy moście, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/229-reduta-solna-przy-mo%C5%9Bcie
228. Reduta Bagienna (Morast), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/228-reduta-bagienna-morast
229. Fort Napoleona (Hohe_Berg), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/221-fort-napoleona-hohe-berg
230. Rawelin i Lunety Lębork, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/227-rawelin-i-lunety-l%C4%99bork
231. Fort Wilczy (Wolf-Schanze), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/223-fort-wilczy-wolf-schanze
232. Fort Ujście i latarnia morska (współpraca), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/222-fort-uj%C5%9Bcie-i-latarnia-morska
233. Bazylika - punkt obserwacyjny, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/216-bazylika-punkt-obserwacyjny
234. Brama Lęborska i Most Królweski, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/217-brama-leborska-i-most-krolewski
235. Batardea - grodza na Parsęcie, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/215-batardeau-grodza-na-parsecie
236. Bastion Nowa Marchia, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/214-bastion-nowa-marchia
237. Rawelin i Lunety Bytów, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/226-rawelin-i-lunety-byt%C3%B3w
238. Bastion Pomorze (Pommern), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/212-bastion-pomorze-pommern
239. Bastion Prusy (Preussen), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/213-bastion-prusy-preussen
240. Bastion Magdeburg, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/211-bastion-magdeburg
241. Bastion Halberstadt, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/210-bastion-halberstadt
242. Rawelin (bastion) Cleve, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/225-rawelin-bastion-cleve
243. Rozbudowa fortyfikacji, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/230-rozbudowa-fortyfikacji
244. Akademia Rycerska, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/209-akademia-rycerska
245. Fort Ujście i latarnia morska (współpraca), Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/222-fort-uj%C5%9Bcie-i-latarnia-morska
246. Fortyfikacje nowożytne, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/fortyfikacje/224-fortyfikacje-nowo%C5%BCytne
247. Ignacy Przybyslki, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/postaci-historyczne/362-ignacy-przybylski
248. Karl von Waldenfels, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/postaci-historyczne/352-karl-von-waldenfels
249. Nettelbeck - fikcyjny zbawiciel, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/postaci-historyczne/243-nettelbeck-fikcyjny-zbawiciel
250. Ludwik Moritz von Lucadou, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/postaci-historyczne/244-ludwik-moritz-von-lucadou
251. Heinrich Sigismund von der Heyde, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/postaci-historyczne/246-heinrich-sigismund-von-der-heyde
252. Tradycje 9 Pułku Grenadierów, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/garnizon/358-tradycje-9-pulku-grenadierow
253. 54 i 4 Pułk Piechoty, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/garnizon/356-54-i-4-pulk-piechoty
254. Kościół garnizonowy, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/garnizon/253-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-garnizonowy
255. Polska parafia w Kolbergu, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/garnizon/252-polska-parafia-w-kolbergu
256. Jak powstawał film "Kolberg", Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/filmy-o-walkach-o-twierdz%C4%99/279-jak-powstawal-film-kolberg
257. Stanowisko dowodzenia w Podczelu, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/bagicz,-rogowo,-ustronie/334-stanowisko-dowodzenia-w-podczelu
258. List od rodziny Waldenfelsa, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/429-list-od-rodziny-waldenfelsa
259. Historia remontu T34/85, Twierdzakolobrzeg.pl,  http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/427-historia-remontu-t34-85
260. Co dalej z 19. Baterią Artylerii Stałej, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/416-co-dalej-z-19-bateria-artylerii-stalej
261. Historia poległych w walkach o twierdzę, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/413-historia-poleglych-w-walkach-o-twierdze
262. Szkoła Kadetów według Schienkla, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/400-szkola-kadetow-wedlug-schienkla
263. Nettelbeck - produkt PR?, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/395-nettelbeck-produkt-pr
264. Murawskiego "Bój o Pomorze" - recenzja, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/391-murawskiego-boj-o-pomorze-recenzja
265. Tajemnicze lądowanie w Lesie Kołobrzeskim, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/389-tajemnicze-ladowanie-w-lesie-kolobrzeskim
266. Opuszczenie bandery na ścigaczach, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/372-opuszczenie-bandery-na-%C5%9Bcigaczach
267. Poszukiwania wokół Fortu Wilczego, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/360-poszukiwania-wokol-fortu-wilczego
268. Renowacja moździerza z twierdzy, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/355-renowacja-mozdzierza-z-twierdzy
269. Tak umierał Kołobrzeg - zdjęcia Rybickiego, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/350-tak-umieral-kolobrzeg-zdjecia-rybickiego
270. Losy rodziny pułkownika von der Heyde, Twierdzakolobrzeg.pl, http://twierdzakolobrzeg.pl/informacje/347-losy-rodziny-pulkownika-von-der-heyde
271. Jak to z przenosinami muzeum bywało…, Miastokoolobrzeg.pl.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16820-jak-to-z-przenosinami-muzeum-bywalo.html
272. Udział Włochów w oblężeniu Twierdzy Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16822-udzial-wlochow-w-oblezeniu-twierdzy-kolobrzeg.html
273. Max Reger – neoromantyk nad morzem, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16861-max-reger-neoromantyk-nad-morzem.html
274. Kołobrzeg w 200-letniej pułapce twierdzy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16881-kolobrzeg-w-200-letniej-pulapce-twierdzy.html
275. Historia kościółka w Budzistowie, Afisz, Nr 8/2018, s. 14.
276. Historia małego kościoła nad Parsętą, Kolobrzegwiary.pl, http://kolobrzegwiary.pl/?page_id=38
277. Gmina Kołobrzeg w czasie wielkich wojen, Afisz, Nr 10/2018, s. 10-11.
278. Jak z Kołobrzegu planowano atak na Polskę, "Gazeta Muzealna", Nr 18/2018, s. 6.
279. Tajna mapa Milicji Obywatelskiej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/16922-tajna-mapa-milicji-obywatelskiej.html
280. Tajemnicza studnia przy wieży ciśnień, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17041-tajemnicza-studnia-przy-wiezy-cisnien.html
281. Galeria południowa w kolegiacie Marii Panny, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17280-galeria-poludniowa-w-kolegiacie-marii-panny.html
282. Jak Franciszkanie odbudowali prezbiterium, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17432-jak-franciszkanie-odbudowali-prezbiterium.html
283. Jak przebiegało rozminowywanie Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17714-jak-przebiegalo-rozminowywanie.html
284. Jak komuniści przygotowywali się do wyborów w Kołobrzegu w 1984 roku, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17762-jak-komunisci-szykowali-sie-do-wyborow-w-kolobrzegu-w-1984.html
285. Magazyny atomowe klasy T-7 w Europie Środkowo-Wschodniej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/17827-magazyny-atomowe-klasy-t7-w-europie-srodkowo-wschodniej-foto.html
286. Czas utworzyć Szlak Trzech Fortów, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18180-czas-utworzyc-szlak-trzech-fortow.html
287. Historia reduty wzniesionej na moczarach, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18369-historia-reduty-wzniesionej-na-moczarach.html
288. Polityczne początki II Rzeczpospolitej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18399-polityczne-poczatki-ii-rzeczpospolitej.html
289. Historia 12 lat prezydentury Janusza Gromka, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18450-historia-12-lat-prezydentury-janusza-gromka-foto.html
290. Historia kołobrzeskich solarzy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18542-historia-kolobrzeskich-solarzy.html
291. Historia Szkoły Katedralnej w Kołobrzegu (średniowiecze), Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18736-historia-szkoly-katedralnej-w-kolobrzegu-sredniowiecze.html
292. "Na przykład Kołobrzeg" - film zapomniany, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18827-na-przyklad-kolobrzeg-film-zapomniany-foto.html
293. Tajemnica szkieletów z Budzistowa, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18890-tajemnica-szkieletow-z-budzistowa.html
294. Zima stulecia i stan klęski żywiołowej w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18982-zima-stulecia-i-stan-kleski-zywiolowej-w-kolobrzegu.html
295. Historia Szkoły Katedralnej w Kołobrzegu (renesans), Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19137-historia-szkoly-katedralnej-w-kolobrzegu-renesans.html
296. Jerzy Patan nie chciał być zasłużonym dla Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19167-jerzy-patan-nie-chcial-byc-zasluzonym-dla-kolobrzegu.html
297. Kołobrzeg 30 lat temu: brudne plaże, zanieczyszczone powietrze, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19205-kolobrzeg-30-lat-temu-brudne-plaze-zanieczyszczone-powietrze.html
298. Historia kołobrzeskich solarzy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/18542-historia-kolobrzeskich-solarzy.html
299. O historii ludzi pochowanych w Budzistowie, "Afisz", Nr 12/2019.
300. Ksiądz Józef Słomski w aktach odbudowy katedry 1974-1977, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19291-ksiadz-jozef-slomski-w-aktach-odbudowy-katedry-1974-77.html
301. Czy 4 marca 1945 r. można było zdobyć Twierdzę Kołobrzeg?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19298-czy-4-marca-1945-r-mozna-bylo-zdobyc-twierdze-kolobrzeg.html
302. Pomnik na cmentarzu żydowskim, tyle że to nieprawda…, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19380-pomnik-na-cmentarzu-zydowskim-tyle-ze-to-nieprawda.html
303. Kołobrzeskie obozy pracy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19460-kolobrzeskie-obozy-pracy.html
304. Historia Szkoły Katedralnej – przy ul. Ratuszowej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19523-historia-szkoly-katedralnej-przy-ul-ratuszowej.html
305. Czy historyczne skrzyżowanie zastąpi rondo?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19543-czy-historyczne-skrzyzowanie-zastapi-rondo.html
306. Kołobrzeskie zmartwychwstanie Faustyna Knigge, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19567-kolobrzeskie-zmartwychwstanie-faustyna-knigge.html
307. Żołnierze Polscy! Pod Kolbergiem obozujemy…, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19641-zolnierze-polscy-pod-kolbergiem-obozujemy.html
308. Ćwierć wieku Radia Kołobrzeg - historia rozgłośni nad Parsętą, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19917-cwierc-wieku-radia-kolobrzeg-historia-rozglosni-nad-parseta.html
309. Kołobrzeżanie w roku 1989 – 30 rocznica wyborów, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/19966-kolobrzezanie-w-roku-1989-30-rocznica-wyborow.html
310. Historia Bożego Ciała w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20004-historia-bozego-ciala-w-kolobrzegu.html
311. W 1807 roku Polacy mieli swoją fortyfikację - to Reduta Polska, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20014-w-1807-roku-polacy-mieli-swoja-fortyfikacje-to-reduta-polska.html
312. Nagrobek 4-miesięcznego dziecka na plaży, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20060-nagrobek-4-miesiecznego-dziecka-na-plazy.html
313. Śladami 1 Pułku Piechoty w 1807 roku, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20064-sladami-1-pulku-piechoty-w-1807-roku.html
314. Kiedyś Kołobrzeg leżał w górach..., Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20125-kiedys-kolobrzeg-lezal-w-gorach.html
315. Plan oblężenia twierdzy z Redutą Polską, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20130-plan-oblezenia-twierdzy-z-reduta-polska.html
316. Jak znikła Reduta Sułkowskiego…, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/komentarze/20195-jak-znikla-reduta-sulkowskiego.html
317. To już 212 lat, "Afisz", Nr 13/2019.
318. Średniowieczne tajemnice Wyspy Solnej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20294-sredniowieczne-tajemnice-wyspy-solnej.html
319. Podziemny zabytek Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20723-podziemny-zabytek-kolobrzegu.html
320. 25 lat "Gazety Kołobrzeskiej", Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20844-25-lat-gazety-kolobrzeskiej.html
321. 30 lat temu miały powstać parkingi wielopoziomowe, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20915-30-lat-temu-mialy-powstac-parkingi-wielopoziomowe.html
322. Opowieści z Szańca Kleista w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20918-opowiesci-z-szanca-kleista-w-kolobrzegu-foto-wideo.html
323. Kiedyś Kołobrzeg leżał w górach..., Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20125-kiedys-kolobrzeg-lezal-w-gorach.html
324. To była śmiercionośna broń, od teraz w naszym muzeum, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20962-to-byla-smiercionosna-bron-od-teraz-w-naszym-muzeum-wideo.html
325. Historia kolei żelaznej w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20964-historia-kolei-zelaznej-w-kolobrzegu.html
326. Odkryła El Greco i kołobrzeską kolegiatę, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20967-odkryla-el-greco-i-kolobrzeska-kolegiate.html
327. 20 lat temu do bazyliki przyjechały organy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/20969-20-lat-temu-do-bazyliki-przyjechaly-organy.html
328. Odbudowano Kołobrzeg, ale czy tak to miało wyglądać?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21013-odbudowano-kolobrzeg-ale-czy-tak-to-mialo-wygladac.html
329. Ten krzyż wieńczy symbol Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21047-ten-krzyz-wienczy-symbol-kolobrzegu.html
330. Bocznica kolejowa na lotnisko w Podczelu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21054-bocznica-kolejowa-na-lotnisko-w-podczelu-foto-wideo.html
331. 70 lat temu powstała "Barka", Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21182-70-lat-temu-powstala-barka-wideo.html
332. Sławoj Kigina i okres stanu wojennego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21202-slawoj-kigina-i-okres-stanu-wojennego-wideo.html
333. To książka, która wszystkich nie zadowoli, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21211-to-ksiazka-ktora-wszystkich-nie-zadowoli.html
334. 70 lat temu powstała "Weneda", Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21246-70-lat-temu-powstala-weneda-wideo.html
335. 50 lat temu uruchomiono "Elwę", Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21310-50-lat-temu-uruchomiono-elwe-wideo.html
336. Pierwsze Boże Narodzenie w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21325-pierwsze-boze-narodzenie-w-kolobrzegu-wideo.html
337. Jeden rok z dziejów Kołobrzegu: 1979, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21329-jeden-rok-z-dziejow-kolobrzegu-1979-wideo.html
338. Ten krzyż wieńczy symbol Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21047-ten-krzyz-wienczy-symbol-kolobrzegu.html
339. Najstarsza mapa Kołobrzegu?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21337-najstarsza-mapa-kolobrzegu.html
340. Ten widok to źródło historyczne, w Muzeum Oręża już od 20 lat, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21347-ten-widok-to-zrodlo-historyczne-w-muzeum-oreza-juz-od-20-lat.html
341. Początek lat 20-stych sto lat temu w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21352-poczatek-lat-20-stych-sto-lat-temu-w-kolobrzegu.html
342. Jak stolarz spod Kołobrzegu obnaża manipulację Putina..., Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21374-jak-stolarz-spod-kolobrzegu-obnaza-manipulacje-putina.html
343. Jak zniszczono zabytkowy Park Fredry, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21457-jak-zniszczono-zabytkowy-park-fredry.html
344. Wspomnienie organisty Mariana Jacka, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21501-wspomnienie-organisty-mariana-jacka.html
345. Wielka mozaika, ale mało rąk do jej ratowania, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21548-wielka-mozaika-ale-malo-rak-do-jej-ratowania.html
346. Olgierd Szerląg - artysta spontaniczny, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21604-olgierd-szerlag-artysta-spontaniczny.html
347. Historia 28 Pułku Zmechanizowanego w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21655-historia-28-pulku-zmechanizowanego-w-kolobrzegu-foto.html
348. Tajne mapy Powiatu Kołobrzeskiego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21690-tajne-mapy-powiatu-kolobrzeskiego.html
349. Wspaniały widok na twierdzę - miasto 150 lat temu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21703-wspanialy-widok-na-twierdze-miasto-150-lat-temu.html
350. Stanisław Mieszkowski żołnierzem wyklętym?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21767-stanislaw-mieszkowski-zolnierzem-wykletym.html
351. Zaraza w dziejach Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21795-zaraza-w-dziejach-kolobrzegu.html
352. Odkrywają historię bazyliki, tyle że po części takiej nie było, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21822-odkrywaja-historie-bazyliki-tyle-ze-po-czesci-takiej-nie-bylo.html
353. Mijają 2 lata od śmierci ks. Słomskiego - co wiemy o tej postaci?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21839-mijaja-2-lata-od-smierci-ks-slomskiego-co-wiemy-o-tej-postaci-wideo.html
354. Czy w 1945 r. ogłoszono Kołobrzeg twierdzą?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21876-czy-w-1945-r-kolobrzeg-ogloszono-twierdza.html
355. 18 marca: strach popychał żołnierza nad Bałtyk, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21906-18-marca-strach-popychal-zolnierza-nad-baltyk-wideo.html
356. Dlaczego bazylika jest szersza niż dłuższa?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21947-dlaczego-bazylika-jest-szersza-niz-dluzsza.html
357. Historia organów w kościele nad Parsętą, które właśnie przechodzą naprawę, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/21990-historia-organow-w-kosciele-nad-parseta-ktore-wlasnie-przechodza-naprawe-wideo.html
358. Jak Wirtualna Polska pisze o zbrodniarzu wojnenym z Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22008-jak-wirtualna-polska-pieknie-pisze-o-zbrodniarzu-wojennym-z-kolobrzegu.html
359. Unikatowe zdjęcie z kościoła nad rzeką, czyli historia organów cz. II, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22064-unikatowe-zdjecie-z-kosciola-nad-rzeka-czyli-historia-organow-cz-ii.html
360. Kołobrzeski klasztor dla kobiet, czyli o dawnym losie niezamężnych panien, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22081-kolobrzeski-klasztor-dla-kobiet-czyli-o-dawnym-losie-niezameznych-panien.html
361. "Przechodniu, pojmij, że umrzesz", czyli kołobrzeskie Memnto Mori, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22125-idz-przechodniu-pojmij-ze-umrzesz-czyli-kolobrzeskie-memento-mori.html
362. Dawna historia małego kościoła w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22128-dawna-historia-malego-kosciola-w-kolobrzegu.html
363. Kołobrzeski "taniec śmierci", czyli jak umarli pomagają żywym, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22234-kolobrzeski-taniec-smierci-czyli-jak-umarli-pomagaja-zywym.html
364. Historia Kołobrzegu a Święto Ludzi Pracy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22271-historia-kolobrzegu-a-swieto-ludzi-pracy.html
365. Historia Szkoły Katedralnej - przy ul. Łopuskiego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22341-historia-szkoly-katedralnej-przy-ul-lopuskiego.html
366. Historia ratownictwa morskiego przed 1945 rokiem w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22380-historia-ratownictwa-morskiego-w-kolobrzegu-przed-1945-rokiem.html
367. Poszukiwanie miejsca spoczynku Macieja von Krockowa, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22421-poszukiwanie-miejsca-spoczynku-macieja-von-krockowa.html
368. Czy Kołobrzeg powstał w 1255 roku?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22424-czy-kolobrzeg-powstal-w-1255-roku.html
369. Krajobraz Kołobrzegu a początki samorządu miejskiego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22458-krajobraz-kolobrzegu-a-poczatki-samorzadu-miejskiego.html
370. 75 lat temu Kołobrzeg przejęła polska administracja, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22482-75-lat-temu-kolobrzeg-przejela-polska-administracja.html
371. Kołobrzeskość czyli oswajanie Ziem Odzyskanych, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22576-kolobrzeskosc-czyli-oswajanie-ziem-odzyskanych.html
372. Cmentarze najpierw zniszczono, teraz je upamiętniamy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22723-cmentarze-najpierw-zniszczono-teraz-je-upamietniamy.html
373. Gdy Kołobrzeg był w Hanzie, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22771-gdy-kolobrzeg-byl-w-hanzie.html
374. Tradycje miasta garnizonowego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22811-tradycje-miasta-garnizonowego-foto-wideo.html
375. Opowieść o Reducie Morast, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22815-opowiesc-o-reducie-morast-wideo.html
376. Średniowieczne stereotypy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22883-sredniowieczne-stereotypy-wideo.html
377. Baszta Prochowa: czasy dawne i obecne, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22943-baszta-prochowa-czasy-dawne-i-obecne-wideo.html
378. Poszukiwania w Leszczynie - pokłosie berła sztyletowego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22985-poszukiwania-w-leszczynie-poklosie-berla-sztyletowego-wideo.html
379. Historyczna lokomotywa odwiedziła Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/22999-historyczna-lokomotywa-odwiedzila-kolobrzeg-wideo.html
380. Pan Piotr znalazł ruiny kołobrzeskiego ratusza, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23002-pan-piotr-znalazl-ruiny-kolobrzeskiego-ratusza.html
381. Historia elewatorów w kołobrzeskim porcie, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23045-historia-elewatorow-w-kolobrzeskim-porcie-wideo.html
382. Berło sztyletowe: historia Pomorza i przenikających się kultur, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23044-berlo-sztyletowe-historia-pomorza-i-przenikajacych-sie-kultur.html
383. Takich czaszek było przed wojną więcej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23116-takich-czaszek-bylo-przed-wojna-wiecej-wideo.html
384. Czy w Ustroniu Morskim był garnizon?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23120-czy-w-ustroniu-morskim-byl-garnizon.html
385. Święty Wawrzyniec a historia Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23153-swiety-wawrzyniec-a-historia-kolobrzegu.html
386. O poszukiwaniach w Budzistowie, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23160-o-poszukiwaniach-w-budzistowie-wideo.html
387. Historia wsi kołobrzeskiej: Stramnica, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23156-historia-wsi-kolobrzeskiej-stramnica.html
388. Jak powstawała kołobrzeska Solidarność, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23198-jak-powstawala-kolobrzeska-solidarnosc-wideo.html
389. Prezydent Lipicki wyrzutem sumienia nazewnictwa w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23230-prezydent-lipicki-wyrzutem-sumienia-nazewnictwa-w-kolobrzegu.html
390. Kołobrzeg w czasach Bolesława Chrobrego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23253-kolobrzeg-w-czasach-boleslawa-chrobrego-wideo.html
391. Opowieść o pierwszym prezydencie miasta, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23280-opowiesc-o-pierwszym-prezydencie-miasta.html
392. Historia wsi kołobrzeskiej: Stary Borek, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23281-historia-wsi-kolobrzeskiej-stary-borek.html
393. Historia kutrów zwalczania okrętów podwodnych, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23330-historia-kutrow-zwalczania-okretow-podwodnych-wideo.html
394. Pan Piotr znalazł ruiny kołobrzeskiego ratusza, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23002-pan-piotr-znalazl-ruiny-kolobrzeskiego-ratusza.html
395. Historia wsi kołobrzeskiej: Korzystno, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23342-historia-wsi-kolobrzeskiej-korzystno.html
396. Historia wsi kołobrzeskiej: Białokury, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23391-historia-wsi-kolobrzeskiej-bialokury.html
397. 20 lat sowieckiego urzędowania w Podborsku, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23446-20-lat-sowieckiego-urzedowania-w-podborsku-wideo.html
398. Historia podkołobrzeskiego Podczela po 1992 roku, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23447-historia-podkolobrzeskiego-podczela-po-1992-roku.html
399. O książce doktora Kroczyńskiego, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23484-o-ksiazce-doktora-kroczynskiego-wideo.html
400. Historia wsi kołobrzeskiej: Bardy, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23483-historia-wsi-kolobrzeskiej-bardy.html
401. Eilhard Lubinus i jego pomorska mapa, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23554-eilhard-lubinus-i-jego-pomorska-mapa-wideo.html
402. Historia wsi kołobrzeskiej: Sławoborze, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23558-historia-wsi-kolobrzeskiej-slawoborze.html
403. Kościół Świętego Ducha - najstarsza świątynia Kołobrzegu?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23559-kosciol-swietego-ducha-najstarsza-swiatynia-kolobrzegu.html
404. "Byliśmy czym jesteście", czyli kołobrzeski świat umarłych, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23596-bylismy-czym-jestescie-czyli-kolobrzeski-swiat-umarlych-wideo.html
405. Historia wsi kołobrzeskiej: Bagicz, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23600-historia-wsi-kolobrzeskiej-bagicz.html
406. Szaniec Kleista na Plaży Zachodniej, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23638-szaniec-kleista-na-plazy-zachodniej-wideo.html
407. Historia wsi kołobrzeskiej: Bogucino, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23641-historia-wsi-kolobrzeskiej-bogucino.html
408. U źródeł powstania Parafii Mariackiej w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23659-u-zrodel-powstania-parafii-mariackiej-w-kolobrzegu.html
409. O rakiecie, która zestrzeliła amerykański U2, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23680-o-rakiecie-ktora-zestrzelila-amerykanski-u2.html
410. Historia wsi kołobrzeskiej: Mirocice, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23682-historia-wsi-kolobrzeskiej-mirocice.html
411. 70 lat temu rozpoczęto budowę baterii, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23713-70-lat-temu-rozpoczeto-budowe-baterii-wideo.html
412. O zniszczeniach Kołobrzegu w 1945 roku, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23716-o-zniszczeniach-kolobrzegu-w-1945-roku-wideo.html
413. Plany Twierdzy Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23720-plany-twierdzy-kolobrzeg-wude.html
414. Książka o 19. Baterii na 70 rocznicę jej powstania (we współpracy z T. Łowkiewiczem), Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23857-ksiazka-o-19-baterii-na-70-rocznice-jej-powstania-wideo.html
415. Stan wojenny w Kołobrzegu, legenda a historia, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23863-stan-wojenny-w-kolobrzegu-legenda-a-historia-wideo.html
416. Nowe czasopismo poświęcone historii Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23919-nowe-czasopismo-poswiecone-historii-kolobrzegu.html
417. Kołobrzeskie tradycje piwowarskie i obronne, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
418. Oskarżenie Fritza Fullriede o zbrodnie wojenne, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
419. Historia 32 Pułku Zmechanizowanego im. Hansa Beimlera, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
420. Portret Macieja von Krockowa, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
421. Renowacja 10-funtowego moździerza pruskiego, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
422. 5 lat działalności Fundacji Historia Kołobrzegu, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
423. Zapiski kronikarskie doktora Kroczyńskiego, "Rocznik Kołobrzeski", Nr 1/2020.
424. Nieznana historia z czasów 19. Baterii Artylerii Stałej , Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23923-nieznana-historia-z-czasow-19-baterii-artylerii-stalej-wideo.html.
425. "Kwadrans z historią" na święta, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23962-kwadrans-z-historia-na-swieta-wideo.html.
426. Historia wsi kołobrzeskiej: Byszewo, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23967-historia-wsi-kolobrzeskiej-byszewo.html.
427. Historia wsi kołobrzeskiej: Dębogard, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23970-historia-wsi-kolobrzeskiej-debogard.html.
428. Nowy rok i odkrywanie historii, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/23999-nowy-rok-i-odkrywanie-historii-wideo.html.
429. Historia wsi kołobrzeskiej: Dębica, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24008-historia-wsi-kolobrzeskiej-debica.html.
430. Legenda Trzech Króli a historia Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24001-legenda-trzech-kroli-a-historia-kolobrzegu.html.
431. Kołobrzeski tum, czyli dzieje bazyliki inaczej pisane, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24038-kolobrzeski-tum-czyli-dzieje-bazyliki-inaczej-pisane.html.
432. Historia wsi kołobrzeskiej: Dygowo, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24039-historia-wsi-kolobrzeskiej-dygowo.html.
433. Dzieje organów bazyliki w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24086-dzieje-organow-bazyliki-w-kolobrzegu-wideo.html.
434. Historia wsi kołobrzeskiej: Drzonowo, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24091-historia-wsi-kolobrzeskiej-drzonowo.html.
435. Album o bazylice i kalendarium Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24144-album-o-bazylice-i-kalendarium-kolobrzegu-wideo.html.
436. Historia wsi kołobrzeskiej: Drozdowo, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24151-historia-wsi-kolobrzeskiej-drozdowo.html.
437. O największym zbiorze kołobrzeskich zabytków, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24188-o-najwiekszym-zbiorze-kolobrzeskich-zabytkow-wideo.html.
438. Historia wsi kołobrzeskiej: Dargocice, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24184-historia-wsi-kolobrzeskiej-dargocice.html.
439. Dzieje pewnych kamieni, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24213-dzieje-pewnych-kamieni-wideo.html.
440. Historia wsi kołobrzeskiej: Wrzosowo, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24205-historia-wsi-kolobrzeskiej-wrzosowo.html.
441. Pałac Braunschweigów, jakiego nie znacie, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24271-palac-braunschweigow-jakiego-nie-znacie-wideo.html.
442. Historia wsi kołobrzeskiej: Kędrzyno, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24277-historia-wsi-kolobrzeskiej-kedrzyno.html.
443. Historia średniowiecznego ratusza, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24298-historia-sredniowiecznego-ratusza-wideo.html.
444. Historia wsi kołobrzeskiej: Gąskowo, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24320-historia-wsi-kolobrzeskiej-gaskowo.html.
445. Historia neogotyckiego ratusza, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24373-historia-neogotyckiego-ratusza-wideo.html.
446. Dzieje wsi kołobrzeskiej: Charzyno, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24372-dzieje-wsi-kolobrzeskiej-charzyno.html.
447. Walki o Kołobrzeg – znane czy nieznane?, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24404-walki-o-kolobrzeg-znane-czy-nieznane.html.
448. Historia wsi kołobrzeskiej: Gorawino, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24398-historia-wsi-kolobrzeskiej-gorawino.html.
449. W obronie schronu dowodzenia w Podczelu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24447-w-obronie-schronu-dowodzenia-w-podczelu-wideo.html.
450. Historia wsi kołobrzeskiej: Grzybowo, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24445-historia-wsi-kolobrzeskiej-grzybowo.html.
451. Kołobrzeska Szosa Śmierci, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24464-kolobrzeska-szosa-smierci.html.
452. Cudowny obraz wg dzieła Feuersteina w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24517-cudowny-obraz-wg-dziela-feuersteina-w-kolobrzegu.html.
453. Historia wsi kołobrzeskiej: Gościno, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24528-historia-wsi-kolobrzeskiej-goscino.html.
454. Kołobrzeski Chrystus przed Piłatem – kopia Rembrandta z 1640 roku, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24585-kolobrzeski-chrystus-przed-pilatem-kopia-rembrandta-z-1640-roku.html.
455. Historia wsi kołobrzeskiej: Ustronie Morskie, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24589-historia-wsi-kolobrzeskiej-ustronie-morskie.html.
456. Kołobrzeg czy Gołybrzeg? Historia rozbiórki miasta nad Parsętą, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24590-kolobrzeg-czy-golybrzeg-historia-rozbiorki-miasta-nad-parseta.html.
457. Nie żyje Krzysztof Krawczyk, laureat Złotego Pierścienia FPŻ, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24596-nie-zyje-krzysztof-krawczyk-laureat-zlotego-pierscienia-fpz.html.
458. Historia 31 Baterii Artylerii Stałej w Ustroniu Morskim, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24616-historia-31-baterii-artylerii-stalej-w-ustroniu-morskim-wideo.html.
459. Historia wsi kołobrzeskiej: Jazy, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24632-historia-wsi-kolobrzeskiej-jazy.html.
460. Historia wsi kołobrzeskiej: Jarkowo, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24662-historia-wsi-kolobrzeskiej-jarkowo.html.
461. Historia wsi kołobrzeskiej: Kłopotowo, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24661-historia-wsi-kolobrzeskiej-klopotowo-wideo.html.
462. Ponad 600 lat historii Bractwa Kurkowego w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24713-ponad-600-lat-historii-bractwa-kurkowego-w-kolobrzegu-wideo.html.
463. Historia wsi kołobrzeskiej: Dźwirzyno, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24715-historia-wsi-kolobrzeskiej-dzwirzyno.html.
464. Jak odradzał się port w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24745-jak-odradzal-sie-port-w-kolobrzegu.html.
465. Historia wsi kołobrzeskiej: Leszczyn, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24763-historia-wsi-kolobrzeskiej-leszczyn.html.
466. Z dziejów kołobrzeskiego piwowarstwa, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24796-z-dziejow-kolobrzeskiego-piwowarstwa-wideo.html.
467. Historia wsi kołobrzeskiej: Miechęcino, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24797-historia-wsi-kolobrzeskiej-miechecino.html.
468. Kołobrzeskie pomniki: dawniej i dziś, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24836-kolobrzeskie-pomniki-dawniej-i-dzis-wideo.html.
469. Historia wsi kołobrzeskiej: Morowo, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24841-historia-wsi-kolobrzeskiej-morowo.html.
470. Opowieść o Nocy Muzeów i berle sztyletowym, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24887-opowiesc-o-nocy-muzeow-i-berle-sztyletowym-wideo.html.
471. O kołobrzeskich cechach, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24897-o-kolobrzeskich-cechach-wideo.html.
472. O przekazaniu władzy polskiej administracji, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/24973-o-przekazaniu-wladzy-polskiej-administracji-wideo.html.
473. O początkach Pomorza, Miastokolobrzeg.pl, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25030-o-poczatkach-pomorza-wideo.html.
474. Unikatowe odkrycie: tzw. kamień pokutny po mordzie pod Strachominem, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25068-unikatowe-odkrycie-tzw-kamien-pokutny-po-mordzie-pod-strachominem.html.
475. Kołobrzeg w państwie brandenburskim, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25059-kolobrzeg-w-panstwie-brandenburskim-wideo.html.
476. Śladami Reduty Polskiej, „Gazeta Kołobrzeska” Nr 26/2021, s. 24.
477. Układy rodzinne w dawnych czasach na tle kamienia pokutnego, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25107-uklady-rodzinne-w-dawnych-czasach-na-tle-kamienia-pokutnego.html.
478. Historia Kołobrzegu jako produkt, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25167-historia-kolobrzegu-jako-produkt-wideo.html.
479. Kolejny nieznany plan twierdzy z 1807 roku, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25216-kolejny-nieznany-plan-twierdzy-z-1807-roku-wideo.html.
480. O renowacji zabytków techniki, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25249-o-renowacji-zabytkow-techniki-wideo.html.
481. Rekonstrukcja jako produkt historyczny, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25316-rekonstrukcja-jako-produkt-historyczny-wideo.html.
482. Czy wozownia uniknie rozbiórki?, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25362-czy-wozownia-uniknie-rozbiorki-wideo.html.
483. O czynnikach, które powodują, że muzeum jest muzeum, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25400-o-czynnikach-ktore-powoduja-ze-muzeum-jest-muzeum-wideo.html.
484. Muzealnictwo w przedwojennym Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25404-muzealnictwo-w-przedwojennym-kolobrzegu-wideo.html.
485. O wojnie kołobrzesko-biskupiej, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25473-o-wojnie-kolobrzesko-biskupiej-wideo.html.
486. Prawo lubeckie jako umowa władcy z kołobrzeżanami, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25517-prawo-lubeckie-jako-umowa-wladcy-z-kolobrzezanami.html.
488. Tajemnice kamienia pokutnego ze Strachomina, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25556-tajemnice-kamienia-pokutnego-ze-strachomina-wideo.html.
489. Zaraza w dziejach Kołobrzegu, „Rocznik Kołobrzeski” Nr 2/2021.
490. Kamień pokutny z drogi pomiędzy Rusowem a Strachominem, „Rocznik Kołobrzeski” Nr 2/2021.
491. Ecce Homo – trzy pomorskie kopie dzieła Rembrandta, „Rocznik Kołobrzeski” Nr 2/2021.
492. Pomiędzy misją a ekonomią. Muzeum w Polsce jako jednostka organizacyjna na początku XXI wieku, „Rocznik Kołobrzeski” Nr 2/2021.
493. Najstarsza zachowana umowa kompozycyjna z Kołobrzegu, "Gazeta Kołobrzeska" Nr 40/2021, s 6.
494. Honorowi obywatele Kołobrzegu, Haken, Kummert, Hitler…, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25594-honorowi-obywatele-kolobrzegu-haken-kummert-hitler.html.
495. O ścięciu Benedicta Adebara, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25642-o-scieciu-benedicta-adebara-wideo.html.
496. Prymas Tysiąclecia w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25688-prymas-tysiaclecia-w-kolobrzegu.html.
497. O mitach i legendach kołobrzeskich, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25723-o-mitach-i-legendach-kolobrzeskich-wideo.html.
498. Sierp i młot w hołdzie Sowietom?, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25766-sierp-i-mlot-w-holdzie-sowietom-wideo.html.
499. Kołobrzeska prasa jako źródło historyczne, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25810-kolobrzeska-prasa-jako-zrodlo-historyczne.html.
500. Gdzie szukać tajmenic Kołobrzegu?, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25858-gdzie-szukac-tajemnic-kolobrzegu.html.
501. Ściany, które pamiętają pierwszych kołobrzeżan, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25898-sciany-ktore-pamietaja-pierwszych-kolobrzezan.html.
502. Kołobrzeska Maria Magdalena, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25927-kolobrzeska-maria-magdalena.html.
503. Historia wsi kołobrzeskiej: Niekanin, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25964-historia-wsi-kolobrzeskiej-niekanin.html.
504. Co kryje studnia w piwnicach kołobrzeskiego ratusza?, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/25977-co-kryje-studnia-w-piwnicach-kolobrzeskiego-ratusza.html.
505. Odtwarzamy zaginiony obraz z bazyliki, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26024-odtwarzamy-zaginiony-obraz-z-bazyliki-wideo.html.
506. O upamiętnieniach w przedwojennym Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26077-o-upamietnieniach-w-przedwojennym-kolobrzegu-wideo.html.
507. O trzech kopiach Rembrandta na Pomorzu, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26133-o-trzech-kopiach-rembrandta-na-pomorzu-wideo.html.
508. Czy Gotfryd de Wide był budowniczym bazyliki?, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26185-czy-gotfryd-de-wide-byl-budowniczym-bazyliki.html.
509. Kopia pruskiej armaty do Twierdzy Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26216-kopia-pruskiej-armaty-do-twierdzy-kolobrzeg-wideo.html.
510. Powstanie PŻB było decyzją polityczną, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26273-powstanie-pzb-bylo-decyzja-polityczna-wideo.html.
511. Dzieje wsi kołobrzeskiej: Niemierze, Miastokolobrzeg.pl 2021, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26276-dzieje-wsi-kolobrzeskiej-niemierze.html.
512. Dzieje wsi kołobrzeskiej: Nieżyn, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26284-dzieje-wsi-kolobrzeskiej-niezyn.html.
513. Kukliński czy może jednak Bajsarowicz i Rymaszewski?, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26317-kuklinski-czy-moze-jednak-bajsarowicz-i-rymaszewski.html.
514. Historia wsi kołobrzeskiej: Nowy Borek, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26354-historia-wsi-kolobrzeskiej-nowy-borek.html.
515. 150 lat od rozpoczęcia likwidacji Twierdzy Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26355-150-lat-od-rozpoczecia-likwidacji-twierdzy-kolobrzeg.html.
516. Historia wypadku na Wschodniej: „Dzień w którym płakało miasto”, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26364-historia-wypadku-na-wschodniej-dzien-w-ktorym-plakalo-miasto.html.
517. Co odkryto w ratuszowej studni?, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26460-co-odkryto-w-ratuszowej-studni.html.
518. Czy Kołobrzeg przed 1945 rokiem był polski?, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26461-czy-kolobrzeg-przed-1945-rokiem-byl-polski.html.
519. Nazwy kołobrzeskich osiedli, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26462-nazwy-kolobrzeskich-osiedli.html.
520. O dziejach wsi kołobrzeskiej, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26464-o-dziejach-wsi-kolobrzeskiej.html.
521. 800 lat kościoła w Budzistowie, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26465-800-lat-kosciola-w-budzistowie.html.
522. Historia Studium Nauczycielskiego w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26466-historia-studium-nauczycielskiego-w-kolobrzegu.html.
523. Fritz Fullriede: zbrodniarz wojenny, uważany za bohatera, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26467-fritz-fullriede-zbrodniarz-wojenny-uwazany-za-bohatera.html.
524. Z historii Rosji i jej przywódcy, jakiej wielu znać nie chciało…, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26803-z-historii-rosji-i-jej-przywodcy-jakiej-wielu-znac-nie-chcialo.html.
525. Chorąży Marek Kahane – ofiara zbrodni wojennej w marcu 1945 roku?, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26838-chorazy-marek-kahane-ofiara-zbrodni-wojennej-w-marcu-1945-roku.html.
526. Czy latarnia stanie się pomnikiem polskich żołnierzy?, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26859-czy-latarnia-stanie-sie-pomnikiem-polskich-zolnierzy.html.
527. Fakty i mity na temat walk o Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26889-fakty-i-mity-na-temat-walk-o-kolobrzeg-wideo.html.
528. O historii kołobrzeskich schronów, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26890-o-historii-kolobrzeskich-schronow-wideo.html.
529. Tajemnice skarbca bazyliki: krucyfiksy, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27036-tajemnice-skarbca-bazyliki-krucyfiksy.html.
530. Czy 700 lat temu odprawiono pierwszą mszę w bazylice, „Gazeta Kołobrzeska” Nr 44/2021, s. 6.
531. Wpływ twierdzy na rozwój Kołobrzegu, „Gazeta Kołobrzeska” Nr 51/2021, s. 6.
532. Kołobrzeg czy Białogard, czyli zagadka z książęcą siedzibą, „Gazeta Kołobrzeska” Nr 12/2022, s. 6.
533. Moc Wielkiej Nocy w okopach I wojny światowej, „Gazeta Kołobrzeska” Nr 15/2022, s. 6.
534. O komnacie z bursztynu i ukrytych tunelach, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/26891-o-komnacie-z-bursztynu-i-ukrytych-tunelach-wideo.html.
535. Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu – wyrzut sumienia pamięci, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27058-cmentarz-wojenny-w-kolobrzegu-wyrzut-sumienia-pamieci.html.
536. Dzieje wsi kołobrzeskiej: Unieradz, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27068-dzieje-wsi-kolobrzeskiej-unieradz.html.
537. Morawski: generał, minister, poeta, ranny pod Kołobrzegiem, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27061-morawski-general-minister-poeta-ranny-pod-kolobrzegiem.html.
538. Jan Szymański: działacz PZPR zasłużony dla Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27067-jan-szymanski-dzialacz-pzpr-zasluzony-dla-kolobrzegu.html.
539. Kościół Krzyża Świętego w 90-lecie konsekracji, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27178-kosciol-krzyza-swietego-w-90-lecie-konsekracji.html.
540. Pierwsi kołobrzeżanie i pierwsze miejsca kultu miejskiego, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27231-pierwsi-kolobrzezanie-i-pierwsze-miejsca-kultu-miejskiego.html.
541. O niebezpieczeństwie „żywiołowego pędu nad morze” w 1968 roku, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27068-dzieje-wsi-kolobrzeskiej-unieradz.html.
542. Rybołówstwo w powojennym Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27320-rybolowstwo-w-powojennym-kolobrzegu.html.
543. Dawny Kołobrzeg i zabytki znalezione na placu zabaw, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27359-dawny-kolobrzeg-i-zabytki-znalezione-na-placu-zabaw.html.
544. Zbieranie chrustu w lasach a historia kołobrzeskiego solewarstwa, „Gazeta Kołobrzeska” Nr 23/2022, s. 6.
544. Film o Kołobrzegu w połowie lat 80-tych. Jakie było nasze miasto?, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27373-film-o-kolobrzegu-w-polowie-lat-80-tych-jakie-bylo-nasze-miasto.html.
545. Szynka jak za Gierka, festiwal żołnierski jak w Kołobrzegu?, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27388-szynka-jak-za-gierka-festiwal-zolnierski-jak-w-kolobrzegu.html.
546. Kościół w Kołobrzegu w okresie nowożytnym - odradzanie się katolicyzmu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27494-kosciol-w-kolobrzegu-w-okresie-nowozytnym-odradzanie-sie-katolicyzmu.html.
547. 50 lat temu to było wielkie wydarzenie: nowa diecezja, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27574-50-lat-temu-to-bylo-wielkie-wydarzenie-nowa-diecezja.html.
548. Kaplice średniowiecznego Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27632-kaplice-sredniowiecznego-kolobrzegu.html.
549. Jak zabudowywano centrum miasta i jak rozebrano basen, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27645-jak-zabudowywano-centrum-miasta-i-jak-rozebrano-basen.html.
550. O obyczajach i tradycjach wojskowych w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27803-o-obyczajach-i-tradycjach-wojskowych-w-kolobrzegu-wideo.html.
551. Turniej Miast: Jak Kołobrzeg przegrał ze Świnoujściem, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27892-turniej-miast-jak-kolobrzeg-przegral-ze-swinoujsciem.html.
552. Historia kołobrzeskich neonów, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/27928-historia-kolobrzeskich-neonow.html.
553. Historia budowy amfiteatru w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28028-historia-budowy-amfiteatru-w-kolobrzegu.html.
554. Historia wsi kołobrzeskiej: Pobłocie Małe, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28048-historia-wsi-kolobrzeskiej-poblocie-male.html.
555. Historia przebudowy wejścia do portu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28032-historia-przebudowy-wejscia-do-portu.html.
556. Gierek i inni notable w wakacyjnym Kołobrzegu w okresie PRL, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28079-gierek-i-inni-notable-w-wakacyjnym-kolobrzegu-w-okresie-prl.html.
557. Gdzie poległ ppor. Edmund Łopuski?, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28200-gdzie-polegl-ppor-edmund-lopuski.html.
558. Początki Milicji Obywatelskiej w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28284-poczatki-milicji-obywatelskiej-w-kolobrzegu.html.
559. Łupaszka w powiecie kołobrzesko-karlińskim: fakty i legendy, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28354-lupaszka-w-powiecie-kolobrzesko-karlinskim-fakty-i-legendy.html.
560. Budownictwo mieszkaniowe w powojennym Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28359-budownictwo-mieszkaniowe-w-powojennym-kolobrzegu.html.
561. Benjamin Raule i brandenburska flota kaperska w Kołobrzegu w XVII wieku. „Rocznik Kołobrzeski” Nr 3/2022, s. 53-66.
562. O grobownictwie wojennym i zaginionej kartotece żołnierzy poległych w walkach o Kołobrzeg. „Rocznik Kołobrzeski” Nr 3/2022, s. 142-153.
563. Skarb z Sidłowa – kolejna odsłona prahistorii Pomorza, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28458-skarb-z-sidlowa-kolejna-odslona-prahistorii-pomorza.html.
564. O konkursie z "betonozą" śródmieścia Kołobrzegu w latach 70-tych, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28528-o-konkursie-z-betonoza-srodmiescia-kolobrzegu-w-latach-70-tych.html.
565. „Nowy” honorowy obywatel Kołobrzegu: Michał Rola-Żymierski, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28583-nowy-honorowy-obywatel-kolobrzegu-michal-rola-zymierski.html.
566. O historii kołobrzeskiego uzdrowiska w prasie poznańskiej, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28611-o-historii-kolobrzeskiego-uzdrowiska-w-prasie-poznanskiej.html.
567. Gdzie było forteczne stanowisko obserwacyjne?, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28692-gdzie-bylo-forteczne-stanowisko-obserwacyjne.html.
568. Historia wsi kołobrzeskiej: Stramniczka, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28711-historia-wsi-kolobrzeskiej-stramniczka.html.
569. Na co umierali kołobrzeżanie 250 lat temu?, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28718-na-co-umierali-kolobrzezanie-250-lat-temu.html.
570. Historia wsi kołobrzeskiej: Korzyścienko, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28786-historia-wsi-kolobrzeskiej-korzyscienko.html.
571. Pozostałości "umocnień Rokossowskiego" w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28793-pozostalosci-umocnien-rokossowskiego-w-kolobrzegu.html.
572. O historii drzew z ulicy Zdrojowej, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28867-o-historii-drzew-z-ulicy-zdrojowej.html.
573. Historia Żydowskiego Szpitala Uzdrowiskowego, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28892-historia-zydowskiego-szpitala-uzdrowiskowego.html.
574. Akcja "Wisła" w Kołobrzegu - to już 75 lat..., Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/28976-akcja-wisla-w-kolobrzegu-to-juz-75-lat.html.
575. Benjamin Raule i budowa okrętów w stoczni kołobrzeskiej, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29035-benjamin-raule-zapomniany-autor-sukcesow-morskich-kolobrzegu.html.
576. Takie drzewko - historia kołobrzeskiej choinki, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29084-takie-drzewko-historia-kolobrzeskiej-choinki-foto.html.
577. Jak Edward Gierek nawiązał współpracę pomiędzy Kołobrzegiem i Śląskiem, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29093-jak-edward-gierek-nawiazal-wspolprace-pomiedzy-kolobrzegiem-i-slaskiem.html.
578. Zginęli, ale pamięć o nich nie zginie, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29150-zgineli-ale-pamiec-o-nich-nie-zginie.html.
579. Tajemnice kościoła św. Mikołaja w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29151-tajemnice-kosciola-sw-mikolaja-w-kolobrzegu.html.
580. Historia wsi kołobrzeskiej: Piotrowice, Miastokolobrzeg.pl 2022, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29157-historia-wsi-kolobrzeskiej-piotrowice.html.
581. Nieznana mapa Kołobrzegu z 1939 roku, Miastokolobrzeg.pl 2022.
582. Dzięki Muzeum Oręża i prezydentowi miasta znika ostatni sierp i młot, „Gazeta Kołobrzeska” z 23.12.2022 r., s. 6.
583. Plan pocztowy Kołobrzegu z 1939 roku, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29180-plan-pocztowy-kolobrzegu-z-1939-roku.html.
584. Historia wsi kołobrzeskiej: Przećmino, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29210-historia-wsi-kolobrzeskiej-przecmino.html.
585. Kołobrzeg i gmina Kołobrzeg w podziale administracyjnym po 1945 roku, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29201-kolobrzeg-i-gmina-kolobrzeg-w-podziale-administracyjnym-po-1945-roku.html.
586. W bazylice powinno się odbudować balaski czy jednak lektorium?, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29243-w-bazylice-powinno-sie-odbudowac-balaski-czy-jednak-lektorium.html.
587. Ilu mieszkańców miał Kołobrzeg? Spadki tylko w czasie zarazy i wojen, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29353-ilu-mieszkancow-mial-kolobrzeg-spadki-tylko-w-czasie-zarazy-i-wojen.html.
588. Renowacja kawiarni Adabar – historyczne reminiscencje, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29452-renowacja-kawiarni-adabar-historyczne-reminescencje.html.
589. 2 kilogramy złota i tajemnicza historia naszyjnika z ok. 550 roku, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29367-2-kilogramy-zlota-i-tajemnicza-historia-naszyjnika-z-ok-550-roku.html.
590. O Wilczej Górze w Kołobrzegu, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29540-o-wilczej-gorze-w-kolobrzegu.html.
591. „Złota Uliczka” – gdzie jest to historyczne miejsce w Kołobrzegu?, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29555-zlota-uliczka-gdzie-jest-to-historyczne-miejsce-w-kolobrzegu.html.
592. O historycznym kamieniu z lasu pod Trzebiatowem, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29624-o-historycznym-kamieniu-z-lasu-pod-trzebiatowem.html.
593. O katastrofie Dorniera podczas ewakuacji z Rogowa, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29659-o-katastrofie-dorniera-podczas-ewakuacji-z-rogowa.html.
594. Wiara w zabytki wymaga ofiar? Ile ich już straciliśmy?, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29740-wiara-w-zabytki-wymaga-ofiar-ile-ich-juz-stracilismy.html.
595. W 1945 roku Kołobrzeg zginął, aby ratować uchodźców: fakty i mity, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29752-w-1945-roku-kolobrzeg-zginal-aby-ratowac-uchodzcow-fakty-i-mity.html.
596. O zagładzie kołobrzeskich Żydów, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29753-o-zagladzie-kolobrzeskich-zydow.html.
597. O najstarszym dzwonie z kołobrzeskiej katedry, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29751-o-najstarszym-dzwonie-z-kolobrzeskiej-katedry.html.
598. Tajemniczy krucyfiks z Rymania w kołobrzeskiej bazylice, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29916-tajemniczy-krucyfiks-z-rymania-w-kolobrzeskiej-bazylice.html.
599. Honorowy obywatel Kołobrzegu oskarżany, ale czy słusznie? , Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29918-honorowy-obywatel-kolobrzegu-oskarzany-ale-czy-slusznie.html.
600. Historia wsi kołobrzeskiej: Robuń, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29944-historia-wsi-kolobrzeskiej-robun.html.
602. Park Fredry czy park leśny?, (w:) „Gazeta Kołobrzeska”.
603. Świadectwa zmartwychwstania w kołobrzeskiej bazylie, (w:) "Gazeta Kołobrzeska".
604. O zmianie nazwy kołobrzeskich parków, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29947-o-zmianie-nazwy-kolobrzeskich-parkow.html.
605. Historia kościoła na starym ratuszu zbudowanego, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/29990-historia-kosciola-na-starym-ratuszu-zbudowanego.html.
606. Jak sowiecki żołnierz zamordował 24-letnią kołobrzeżankę w Radzikowie, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30083-jak-sowiecki-zolnierz-zamordowal-24-letnia-kolobrzezanke-w-radzikowie.html.
607. Historia wsi kołobrzeskiej: Ramlewo, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30119-historia-wsi-kolobrzeskiej-ramlewo.html.
608. O uroczystościach 3-majowych pod Kolbergiem w 1807 roku, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30087-o-uroczystosciach-3-majowych-pod-kolbergiem-w-1807-roku.html.
609. Historia wsi kołobrzeskiej: Rzesznikowo, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30163-historia-wsi-kolobrzeskiej-rzesznikowo.html.
610. Bulla papieża Bonifacego a historia Budzistowa, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30152-bulla-papieza-bonifacego-a-historia-budzistowa.html.
611. Lokacja miasta dla bogatych, a co z biednymi?, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30247-lokacja-miasta-dla-bogatych-a-co-z-biednymi.html.
612. O tajemniczym złotym pierścieniu runicznym znad Parsęty, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30276-o-tajemniczym-zlotym-pierscieniu-runicznym-znad-parsety.html.
613. Czy w Kołobrzegu działał Werwolf?, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30321-czy-w-kolobrzegu-dzialal-werwolf.html.
614. Ringenholm – dawna skandynawska nazwa z Kołobrzegu?, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30295-ringenholm-dawna-skandynawska-nazwa-z-kolobrzegu.html.
615. Pomnik Gneisenaua i Nettelbecka w 120 rocznicę odsłonięcia, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30450-pomnik-gneisenaua-i-nettelbecka-w-120-rocznice-odsloniecia.html.
616. 60 lat temu powstał klub „Adabar”, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30489-60-lat-temu-powstal-klub-adabar.html.
617. 2 lipca 1807: sytuacja po zakończeniu oblężenia, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30581-2-lipca-1807-sytuacja-po-zakonczeniu-oblezenia.html.
618. Sztafeta Tysiąclecia i Sztafeta Zwycięstwa, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30595-sztafeta-tysiaclecia-i-sztafeta-zwyciestwa.html.
619. Ziemia kołobrzeska 10 tysięcy lat temu, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30692-ziemia-kolobrzeska-10-tysiecy-lat-temu.html.
620. Jak Kołobrzeg nie nadążał za turystami, czyli pół wieku zmagań z realiami, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30732-jak-kolobrzeg-nie-nadazal-za-turystami-czyli-pol-wieku-zmagan-z-realiami.html.
621. Kołobrzeg a książęta Pomorza Zachodniego, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30781-kolobrzeg-a-ksiazeta-pomorza-zachodniego.html.
622. O największym ataku na Kołobrzeg w okresie średniowiecza, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30820-o-najwiekszym-ataku-na-kolobrzeg-w-okresie-sredniowiecza.html.
623. Kołobrzeg 90 lat temu: dojście nazistów do władzy, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30877-kolobrzeg-90-lat-temu-dojscie-nazistow-do-wladzy.html.
624. W poszukiwaniu tablicy z Bramy Nowej z 1445 roku, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30933-w-poszukiwaniu-tablicy-z-bramy-nowej-z-1445-roku.html.
625. Jak powstawał Park 18 Marca z Bukiem Martensa, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/30938-jak-powstawal-park-18-marca-z-bukiem-martensa.html.
626. O podglądaniu na kołobrzeskiej plaży…, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31015-o-podgladaniu-na-kolobrzeskiej-plazy.html.
627. Tajemnice cmentarza z Obrotów, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31035-tajemnice-cmentarza-z-obrotow.html.
628. Nowe ustalenia dotyczące eksponatów z grobu żołnierzy w Obrotach, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31158-nowe-ustalenia-dotyczace-eksponatow-z-grobu-zolnierzy-w-obrotach.html.
629. Opowiadania o okręcie i marynarzach, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31161-opowiadania-o-okrecie-i-marynarzach.html.
630. Jak w Kołobrzegu parawany wyparły kosze plażowe..., Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31036-jak-w-kolobrzegu-parawany-wyparly-kosze-plazowe.html.
631. Historia kolei na wąskich torach z kołobrzeskiej wsi, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31071-historia-kolei-na-waskich-torach-z-kolobrzeskiej-wsi.html.
632. Kościół poświęcony pogromcy smoka, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31148-kosciol-poswiecony-pogromcy-smoka.html.
633. 75 lat pomnika poległych w walkach o Kołobrzeg, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31377-75-lat-pomnika-poleglych-w-walkach-o-kolobrzeg.html.
634. Bogusław X Wielki w 500-lecie śmierci, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31464-boguslaw-x-wielki-w-500-lecie-smierci.html.
635. O tajemniczym głazie i Leśnej Lecznicy, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31465-o-tajemniczym-glazie-i-lesnej-lecznicy.html.
636. Tadeusz Wakuła o Kołobrzegu: uciekaj, jedź gdzie indziej, tu grób…, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31518-tadeusz-wakula-o-kolobrzegu-uciekaj-jedz-gdzie-indziej-tu-grob.html.
637. Początki Cmentarza Komunalnego: najpierw chowano tam dzieci?, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31565-poczatki-cmentarza-komunalnego-najpierw-chowano-tam-dzieci.html.
638. Historia wsi kołobrzeskiej: Rymań, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31598-historia-wsi-kolobrzeskiej-ryman.html.
639. Jak to z otwarciem latarni morskiej w 1945 roku było..., Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31629-jak-to-z-otwarciem-latarni-morskiej-w-1945-roku-bylo.html.
640. Pomnik Zaślubin: dzieło opóźnione, made in PRL, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31666-pomnik-zaslubin-dzielo-opoznione-made-in-prl.html.
641. Tajemnica podziemi Pomnika Zaślubin rozwiązana, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31715-tajemnica-podziemi-pomnika-zaslubin-rozwiazana.html.
642. Historia wsi kołobrzeskiej: Skoczów, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31775-historia-wsi-kolobrzeskiej-skoczow.html.
643. Nieznana historia Pomnika Chwały na Cmentarzu Wojennym, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31781-nieznana-historia-pomnika-chwaly-na-cmentarzu-wojennym.html.
644. Kołobrzeskie jednostki w tłumieniu oporu w stanie wojennym, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31796-kolobrzeskie-jednostki-w-tlumieniu-oporu-w-stanie-wojennym.html.
645. Korona Schlieffenów z bazyliki ma już 500 lat..., Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31797-korona-schlieffenow-z-bazyliki-ma-juz-500-lat.html.
646. O duchu świętego Mikołaja w katedrze kołobrzeskiej, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31841-o-duchu-swietego-mikolaja-w-katedrze-kolobrzeskiej.html.
647. O historii ppłk. Anatola Przybylskiego, Miastokolobrzeg.pl 2023, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31830-o-historii-pplk-anatola-przybylskiego.html.
648. Gdzie poległ ppor. Edmund Łopuski?, 18marca.pl, https://18marca.pl/artykuly/gdzie-polegl-ppor-edmund-lopuski.
649. Jak powstawał Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu, 18marca.pl, https://18marca.pl/artykuly/jak-powstawal-cmentarz-wojenny-w-kolobrzegu.
650. Czy chorąży Marek Kahane został zamordowany? 18marca.pl, https://18marca.pl/artykuly/czy-chorazy-marek-kahane-zostal-zamordowany.
651. Cywile pochowani na Cmentarzu Wojennym, 18marca.pl, https://18marca.pl/artykuly/cywile-pochowani-na-cmentarzu-wojennym.
652. Liczba poległych żołnierzy niemieckich i miejsca ich pochówków, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/miejsca-pochowku/liczba-poleglych-zolnierzy-niemieckich-i-miejsca-ich-pochowkow.
653. Polscy robotnicy pochowani na Cmentarzu Wojennym, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/miejsca-pochowku/polscy-robotnicy-pochowani-na-cmentarzu-wojennym.
654. Pamięć o walkach o Kołobrzeg w "Głosie Koszalińskim", 18marca.pl, https://18marca.pl/artykuly/pamiec/pamiec-o-walkach-o-kolobrzeg-w-glosie-koszalinskim.
655. Polegli bohaterowie w liczbach, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/artykuly-i-zrodla/polegli-bohaterowie-w-liczbach.
656. Alojzy Sroga i jego cykl "Jak to było w Kołobrzegu", 18marca.pl, https://18marca.pl/artykuly/wspomnienia/alojzy-sroga-i-jego-cykl-jak-to-bylo-w-kolobrzegu.
657. Czy Anatol Przybylski z 15 papl. był Polakiem?, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/artykuly-i-zrodla/czy-anatol-przybylski-z-15-papl-byl-polakiem.
658. Czy Cmentarz Wojenny powstał na surowym korzeniu?, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/miejsca-pochowku/czy-cmentarz-wojenny-powstal-na-surowym-korzeniu.
659. Tajemniczy grób żołnierza NN z 1945 roku, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/miejsca-pochowku/tajemniczy-grob-zolnierza-nn-z-1945-roku.
660. Nieznany pomnik radziecki z okresu po 1945 roku, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/miejsca-pochowku/nieznany-pomnik-radziecki-z-okresu-po-1945-roku.
661. Budowa Pomnika Zaślubin w Kołobrzegu, „Rocznik Kołobrzeski” 2023, tom 1.
662. W poszukiwaniu Komitetu Opieki nad Grobami Polskich i Radzieckich Żołnierzy, „Rocznik Kołobrzeski” 2023, tom 1.
663. 500-lecie powstania Koronny Schlieffenów w bazylice Mariackiej w Kołobrzegu, „Rocznik Kołobrzeski” 2023, tom 1.
664. Kiedy otwarto cmentarz na Forcie Ujście i latarnię morską? 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/miejsca-pochowku/kiedy-otwarto-cmentarz-na-forcie-ujscie-i-latarnie-morska.
665. Bój o Kołobrzeg w sztuce socrealistycznej, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/zdjecia/boj-o-kolobrzeg-w-sztuce-socrealistycznej.
666. Poszukiwania ukrytej komnaty pod Pomnikiem Zaślubin, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/artykuly-i-zrodla/poszukiwania-ukrytej-komnaty-pod-pomnikiem-zaslubin.
667. Emilia Gierczak - historia bohaterki, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/artykuly-i-zrodla/emilia-gierczak-historia-bohaterki.
668. Uwarunkowania terenowe a obrona Kołobrzegu w marcu 1945 roku, 18marca.pl, https://18marca.pl/artykuly/fortyfikacje-i-linie-obrony/uwarunkowania-terenowe-a-obrona-kolobrzegu-w-marcu-1945-roku.
669. 4 marca rozpoczął się bój o Kołobrzeg, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/przebieg-walk/4-marca-rozpoczal-sie-boj-o-kolobrzeg.
670. Ewakuacja ludności cywilnej w czasie oblężenia Kołobrzegu, 18marca.pl, https://18marca.pl/artykuly/wspomnienia/ewakuacja-ludnosci-cywilnej-w-czasie-oblezenia-kolobrzegu.
671. Jak 1 batalion 16 pułku 8 marca Bałtyk we władanie obejmował, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/artykuly-i-zrodla/jak-1-batalion-16-pulku-8-marca-baltyk-we-wladanie-obejmowal.
672. Ziemia z Kołobrzegu w Grobie Nieznanego Żołnierza, 18marca.pl, https://18marca.pl/artykuly/pamiec/ziemia-z-kolobrzegu-w-grobie-nieznanego-zolnierza.
673. Franciszek Niewidziajło – ikona zaślubin z morzem, 18marca.pl, https://18marca.pl/artykuly/pamiec/franciszek-niewidziajlo-ikona-zaslubin-z-morzem.
674. Ks. kapelan Alojzy Dudek od mszy na Forcie Ujście 18 marca, 18marca.pl, https://18marca.pl/artykuly/pamiec/ks-kapelan-alojzy-dudek-od-mszy-na-forcie-ujscie-18-marca.
675. Franciszek Berezowski – żołnierz otruty?, 18marca.pl, https://18marca.pl/walki-o-kolobrzeg/artykuly-i-zrodla/franciszek-berezowski-zolnierz-otruty.
676. Historia wsi kołobrzeskiej: Rusowo, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31891-historia-wsi-kolobrzeskiej-rusowo.html.
677. Historia wsi kołobrzeskiej: Rościęcino, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31819-historia-wsi-kolobrzeskiej-rosciecino.html.
678. W poszukiwaniu tych, co opiekowali się grobami, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31892-w-poszukiwaniu-tych-co-opiekowali-sie-grobami.html.
679. O tajemnicach kołobrzeskich wodociągów - XIX wiek, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/31902-o-tajemnicach-kolobrzeskich-wodociagow-xix-wiek.html.
680. Magnus Hirschfeld: Żyd, gej, kołobrzeżanin, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32068-jan-frankowski-burmistrzem-kolobrzegu.html.
681. Jan Frankowski burmistrzem Kołobrzegu?, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32053-magnus-hirschfeld-zyd-gej-kolobrzezanin.html.
682. Nazwy ulic powojennego Kołobrzegu lat 40-stych XX wieku, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32069-nazwy-ulic-powojennego-kolobrzegu.html.
683. Sowieci w Rościęcinie i akcja wysadzenia wodociagów..., Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32260-sowieci-w-rosciecinie-i-akcja-wysadzenia-wodociagow.html.
684. O historii "Zajazdu Kasztelańskiego" w Budzistowie, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32301-o-historii-zajazdu-kasztelanskiego-w-budzistowie.html.
685. Czego nie wiemy o porucznik Emilii Gierczak? Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32329-czego-nie-wiemy-o-porucznik-emilii-gierczak.html.
686. Historia jednego zdjęcia: wielka kołobrzeska tragedia, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32410-historia-jednego-zdjecia-wielka-kolobrzeska-tragedia.html.
687. Ewakuacja z Kolbergu: za mało, żeby się najeść, za dużo, żeby umrzeć z głodu, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32486-ewakuacja-z-kolbergu-za-malo-zeby-sie-najesc-za-duzo-zeby-umrzec-z-glodu.html.
688. "Zygmunt! Kur…! Morze! Morze!" - radość nie 18, ale 8 marca..., Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32549-zygmunt-kur-morze-morze-radosc-nie-18-ale-8-marca.html.
689. Ten wąsaty kapral z Kołobrzegu: Franciszek Niewidziajło, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32619-ten-wasaty-kapral-z-kolobrzegu-franciszek-niewidziajlo.html.
690. Ks. Dudek: Samochody i ambulanse przywożą bez przerwy rannych..., Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32678-ks-dudek-samochody-i-ambulanse-przywoza-bez-przerwy-rannych.html.
691. W sto lat Kołobrzeg wykorzystał historyczną szansę, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32715-w-sto-lat-kolobrzeg-wykorzystal-historyczna-szanse.html.
692. O Joachimie Nettelbecku w 200 rocznicę śmierci, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32764-o-joachimie-nettelbecku-w-200-rocznice-smierci.html.
693. Historia wsi kołobrzeskiej: Świecie Kołobrzeskie, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32821-historia-wsi-kolobrzeskiej-swiecie-kolobrzeskie.html.
694. Na co chorowali i umierali żołnierze walczący o Kołobrzeg?, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32832-na-co-chorowali-i-umierali-zolnierze-walczacy-o-kolobrzeg.html.
695. Dzieje wsi kołobrzeskiej: Ołużna, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32866-dzieje-wsi-kolobrzeskiej-oluzna.html.
696. Malownicza ruina z XIX wieku we wsi Ołużna, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32883-malownicza-ruina-z-xix-w-we-wsi-oluzna.html.
697. J. G. W. Maass: pastor, publicysta, historyk..., Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32912-j-g-w-maass-pastor-publicysta-historyk.html.
698. Dzieje wsi kołobrzeskiej: Zieleniewo, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32959-dzieje-wsi-kolobrzeskiej-zieleniewo.html.
699. 900 lat temu Kołobrzeg nie chciał przyjąć chrztu od Ottona z Bambergu?, Miastokolobrzeg.pl 2024, https://miastokolobrzeg.pl/historia/32977-900-lat-temu-kolobrzeg-nie-chcial-przyjac-chrztu-od-ottona-z-bambergu.html.

 
 
7. Audycje telewizyjne o historii Kołobrzegu
„Tajemnice kołobrzeskiej Bazyliki” – 50 odcinków w latach 2003-2005.
„Pamiętajcie o zabytkach” – 10 odcinków
„Opowieści o Kołobrzegu” – 11 odcinków
 
 
8. Audycje radiowe o historii Kołobrzegu
„Kwadrans z historią” – cotygodniowa audycja na antenie Radia Kołobrzeg (od marca 2020 do kwietnia 2023 także w Telewizji Kablowej Kołobrzeg - zobacz), od marca 2016 do dziś - ponad 350 odcinków.
 

9. Dyskusyjny Klub Historyczny im. Macieja von Krockowa
Przedsięwzięcie popularyzatorskie realizowane z inicjatywy Fudnacji Historia Kołobrzegu oraz przy współracy Muzeum Oręża Polskiego i Muzeum Diecezjalnego w  Kołobrzegu. Impulsem do powstania projektu byłczas epidemii, kiedy nie można było się spotykać i dyskutować o dziejach miasta nad Parsętą i historią w ogóle. Realizacja odbywa się za pomocą platformy internetowej www.historiakolobrzegu.pl
1) O tajemnicach Podborska: https://historiakolobrzegu.pl/muzeum-zimnej-wojny/klub-historyczny-o-tajemnicach-podborska
2) Maciej von Krockow i historia małego kościoła: https://historiakolobrzegu.pl/historia-kolobrzegu/klub-historyczny-o-malym-kosciele-wideo
3) Historia 19. Baterii Artylerii Stałej: https://historiakolobrzegu.pl/historia-kolobrzegu/klub-historyczny-o-19-baterii-wideo
4) Historia Bazyliki Mariackiej: https://www.facebook.com/miastokolobrzegpl/videos/1280026775808116
 

Motto

Nie osiągnie się tego, co na tym świecie możliwe, jeśli nie będzie się dążyć do tego, co niemożliwe. Max Weber

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Robert Dziemba z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg,za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres robertdziemba@wp.pl. Jednocześnie informuje że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

Copyright © 2024 Robert Dziemba, zdjęcia: R. Gauer, P. Gryń

Search