moja

PRACA i STUDIA

WYKSZTAŁCENIE
2001-2006 – Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Karola Boromeusza Janowskiego pt. „Kościół katolicki w Kołobrzegu na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1945-1990
 
2007-2010 – studia podyplomowe w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, metodyka badań w naukach o zarządzaniu
 
2012 – obrona w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi pracy doktorskiej pt. „Systemy zarządzania jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa w sektorze radiofonii publicznej w Polsce, analiza porównawcza”, promotor – prof. zw. dr hab. Jerzy Różański
 
2017-2019 – podyplomowe studia z historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone realizacją pracy pt.: "Reduta Polska a fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg podczas oblężenia w 1807 roku" pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Karpińskiego
 
2020-2021 – podyplomowe studium muzeologiczne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakończone realizacją pracy pt: "Pomiędzy misją a ekonomią. Muzeum w Polsce jako jednostka organizacyjna na początku XXI wieku" pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Święcha
 
 
PRACA ZAWODOWA
Nuda, to najgorsze, co może nas spotkać. Wychodzę z założenia, że receptą na nudę jest ciekawość. Dzięki niej, można zrobić coś z sobą samym, wyjść z domu i być pożytecznym, cokolwiek ktoś przez to rozumie. W swojej karierze roznosiłem mleko, pracowałem fizycznie, grałem na organach i starałem się zarobić na swoje utrzymanie. Ale też zawsze chciałem robić to, co lubiłem. Pracowałem tam, gdzie chciałem.
 
od 2016 – praca w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, najpierw jako główny specjalista i organizator Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, obecnie kustosz i kierownik Działu Historii Kołobrzegu
 
od 2010 – prezes zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Zapleczna 9, 11 w Kołobrzegu
 
od 2009 – redaktor naczelny dziennika internetowego „Miastokolobrzeg.pl” i właściciel Wydawnictwa AMBERPRESS
 
2000-2007 – praca w mediach lokalnych: „Kulisach Kołobrzeskich”, „Gazecie Kołobrzeskiej”, Telewizji Kablowej Kołobrzeg, Radio Kołobrzeg, a także współpraca z telewizją TVN24
 
2007-2009 – praca w Radio Koszalin SA, sekretarz programu, dyrektor programu, kierownik Redakcji w Kołobrzegu
 
1997-2013 – organista i pierwszy organista w Bazylice Mariackiej w Kołobrzegu
 
2000-2007 – praca w mediach lokalnych: „Kulisach Kołobrzeskich”, „Gazecie Kołobrzeskiej”, Telewizji Kablowej Kołobrzeg, Radio Kołobrzeg, a także współpraca z telewizją TVN24
 
 
PRACA SPOŁECZNA
od 2021 – członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Zachodniopomorski
 
od 2015 – fundator i prezes zarządu Fundacji Historia Kołobrzegu – Pamięć i Tożsamość Miasta, od 2020 redaktor naczelny czasopisma "Rocznik Kołobrzeski"
 
od 2015 – członek Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego, od 2020 strzelmistrz
 
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 
 
2008-2010 – wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Tolerancji i Dialogu Społecznego "PAX" w Kołobrzegu
 
2007 - 2009 – członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 
2006-2010 – prezes Kołobrzeskiej Grupy Badawczej
 
2004 - 2010 wiceprezes Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
 
2005 – 2016 - prezes Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kołobrzegu
 
2010-2012 – członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
 

 
 
FUNKCJE PUBLICZNE
2012-2016 – członek Rady Programowej Radia Koszalin SA
 
od 2012 – członek Rady Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
 
2017-2020 – przewodniczący Rady Nadzorczej Venus Sp. z o.o. w Mrzeżynie

Motto

Nie osiągnie się tego, co na tym świecie możliwe, jeśli nie będzie się dążyć do tego, co niemożliwe. Max Weber

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Robert Dziemba z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg,za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres robertdziemba@wp.pl. Jednocześnie informuje że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

Copyright © 2023 Robert Dziemba, zdjęcia: R. Gauer, P. Gryń

Search