Fundacja

Fundacja Historia Kołobrzegu

W ostatnim czasie zauważalny jest wyraźny wzrost zainteresowania historią, zwłaszcza dziejami lokalnych małych ojczyzn. W przypadku Pomorza Zachodniego, mówimy o miastach, które w 1945 roku zostały przyznane Polsce, a do tego czasu miały historię związaną z państwem niemieckim, choć w czasach wcześniejszych była ona związana m.in. z Polską. Takim właśnie miastem jest Kołobrzeg.
 
Widoczny jest także wzrost zainteresowania militarnym i wojskowym aspektem historii Kołobrzegu. Przez wiele lat dzieje te były traktowane jako wrogie Polsce, związane z duchem militaryzmu pruskiego, obcego polskim dążeniom niepodległościowym, zwłaszcza po okresie rozbiorów. Dziś jednak jest to postrzegane inaczej, poprzez rozwój poszczególnych dzielnic, bitwy i kampanie, wreszcie powstałe dzieła sztuki. Finałem tego jest słynny bój o Kołobrzeg z marca 1945 roku.
 
Powołanie fundacji aktem notarialnym nastąpiło 29 stycznia 2015 roku. Od tego czasu realizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia i projekty. Do najważniejszych możemy zaliczyć: "Szkoła Kadetów", remont czołgu T-34, Święto Twierdzy Kołobrzegu czy Zlot Zimnowojenny. Prowadzimy zajęcia z uczniami, zarówno w naszej siedzibie - w ratuszu, jak i w szkołach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motto

Nie osiągnie się tego, co na tym świecie możliwe, jeśli nie będzie się dążyć do tego, co niemożliwe. Max Weber

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Robert Dziemba z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg,za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres robertdziemba@wp.pl. Jednocześnie informuje że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

Copyright © 2023 Robert Dziemba, zdjęcia: R. Gauer, P. Gryń

Search