Muzeum

Muzeum Miasta Kołobrzeg

Po trwających 3 miesiące pracach, mieszkańcy i turyści mogli zwiedzić nowe-stare muzeum w piwnicach Pałacu Braunschweigów w ramach trwającej imprezy pt. „Colberg Festival”.
 
Wystawa została otwarta 9 maja 2003 roku pt. „Dzieje Kołobrzegu”. Jej autorem jest Barbara Zabel, były dyrektor muzeum. Dzięki otrzymanym środkom z Gminy Miasto Kołobrzeg i Województwa Zachodniopomorskiego, a także wsparciu Powiatu Kołobrzeskiego, możliwe stało się stworzenie Muzeum Miasta Kołobrzeg, Autorem koncepcji jest nasz redakcyjny kolega – Robert Dziemba. Muzeum w całości i kompleksowo omawia historię Kołobrzegu, od czasów prehistorycznych do 1945 roku. Jest to największe ilościowe nagromadzenie eksponatów związanych z Kołobrzegiem, jego dziejami. Dodatkowo, na ekspozycji znalazły się eksponaty wypożyczone z innych muzeów, jak najstarsza kołobrzeżanka, czyli szkielet kobiety z ok. II wieku czy odznaczenia gen. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego, który w 1807 roku za rany odniesione pod Twierdzą Kolberg otrzymał krzyż Virtutti Militari klasy trzeciej, pochodzące z Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 
Muzeum kompleksowo omawia okres średniowiecznej prosperity miasta, od czasów powstania wczesnośredniowiecznego miasta w Budzistowie, poprzez lokację i zmierzch czasów Hanzy. Następnie, ukazana została historia kołobrzeskiej Twierdzy i wszystkie oblężenia, wraz z największą kolekcją granatów do haubicy Szuwałowa. Na koniec, przygotowany został film edukacyjny, który ukazuje zarówno walko o miasto w 1807 roku, jak i powstawanie oraz rozwój uzdrowiska, a także zniszczenie miasta w 1945 roku i odbudowę przez pionierów. Opracowany został również nowy film o historii miasta z unikatowymi widokówkami i materiałem dokumentalnym.
 
Fot. R. Horanin
 
 
 
 
 

Motto

Nie osiągnie się tego, co na tym świecie możliwe, jeśli nie będzie się dążyć do tego, co niemożliwe. Max Weber

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Robert Dziemba z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg,za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres robertdziemba@wp.pl. Jednocześnie informuje że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

Copyright © 2023 Robert Dziemba, zdjęcia: R. Gauer, P. Gryń

Search