zapraszam do lektury

BLOG & NEWS

"Rocznik Kołobrzeski" - jest 3 numer

Dziś do bibliotek zostały przekazane pierwsze egzemplarze "Rocznika Kołobrzeskiego". Trzeci numer za rok 2022 opuścił właśnie drukarnię. Czasopismo powstawało w Wydawnictwie "Kamera". Projektowi patronuje starosta Tomasz Tamborski.

Fundacja Historia Kołobrzegu otrzymała wsparcie na współfinansowanie tego zadania, którego celem jest publikowanie prac badawczych, artykułów krytycznych, ale i popularnych, prac magisterskich i doktoratów poświęconych Ziemi Kołobrzeskiej oraz historii Pomorza Zachodniego. Czasopismo redagowane jest społecznie, a autorzy nie dostają wynagrodzeń za swoją pracę. Całość dotacji pochłania skład, oraz druk. Czasopismo złożył Darek Jakubowski.

W najnowszym numerze znajdziemy artykuły:

Archeologia
Andrzej Kuczkowski: Nieznane grodziska wczesnośredniowieczne powiatu kołobrzeskiego
Andrzej Kuczkowski: Rymań i okolice w średniowieczu
Andrzej Kuczkowski, Jan Orliński: Odkrycie studni w kołobrzeskim ratuszu

Historia Kołobrzegu
Robert Dziemba: Benjamin Raule i brandenburska flota kaperska w Kołobrzegu w XVII wieku
Jan Krzos: Włączenie Kołobrzegu w struktury poczty na Pomorzu w XVII wieku
Paweł Firago: „Sanus per aquam”, czyli krótki wykład o historii uzdrowiska kołobrzeskiego w latach 1802–1939
Adrian J. Bartha: Historia Sądu Rejonowego w Kołobrzegu po 1945 roku
Igor Michał Niewiadomski: Pomnik Wyzwolenia Kołobrzegu. Historia Pomnika Zaślubin Polski z Morzem na podstawie zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie

Historia wojskowości
Robert Dziemba: O grobownictwie wojennym i zaginionej kartotece żołnierzy poległych w walkach o Kołobrzeg
Edward Stępień: Jak podchorąży Wrona na wojnę jechał z Kołobrzegu
Tomasz Łowkiewicz: Katastrofa samolotu MiG-23 z Bagicza

Varia
Mariusz Miedziński: Inwestycje hotelowe, apartamentowe i mieszkaniowe w Kołobrzegu i jego zapleczu w okresie od stycznia 2019 do czerwca 2022 roku

Już dziś zapraszam wszystkich chętnych na spotkanie z autorami tekstów do "Rocznika Kołobrzeskiego", które odbędzie się 15 grudnia (czwartek) o godz. 18.00 w Sali Plafonowej Pałacu Braunschweigów w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Autorzy opowiedzą o swojej pracy, będzie można również otrzymać bezpłatny numer czasopisma (liczba egzemplarzy ograniczona).

Motto

Nie osiągnie się tego, co na tym świecie możliwe, jeśli nie będzie się dążyć do tego, co niemożliwe. Max Weber

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Robert Dziemba z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg,za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres robertdziemba@wp.pl. Jednocześnie informuje że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

Copyright © 2024 Robert Dziemba, zdjęcia: R. Gauer, P. Gryń

Search