zapraszam do lektury

BLOG & NEWS

Konferecnja naukowa w bazylice

W wieży bazyliki Mariackiej odbyła się konferencja naukowa, jedna z czterech organizowanych przez diecezję koszalińsko-kołobrzeską, pt. "50 lat Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego", uświetniająca obchody półwiecza diecezji.

Miło było gościć we wnętrzach Muzeum Diecezjalnego w Kołobrzegu, które stanowi gotycka wieża tutejszej bazyliki Mariackiej. Organizatorem naukowego spotkania był ks. dr Tadeusz Ceynowa, dyrektor Archiwum Diecezjalnego, którego zaproszenie do wygłoszenia referatu pt. "Kołobrzeg w czasach nowożytnych - odradzanie się Kościoła katolickiego", przyjąłem z przyjemnością. Reprezentując Dział Historii Kołobrzegu Muzeum Oręża Polskiego przypomniałem, że mam okazję zabierać głos we wnętrzu młodego muzeum naszej diecezji jako przedstawiciel dziadka, jakim jest kołobrzeskie muzeum, obchodzące w 2023 roku 60-lecie swojego istnienia.

Konferencję rozpoczął słowem wstępnym biskup Krzysztof Zadarko. Z pierwszym, jakże ciekawym i myślę najważniejszym referatem całego spotkania, pt. "Początki organizacji diecezjalnej na Pomorzu, Salsae Cholbergiensis Aecclesia, wystąpił prof. Marian Rębkowski, omawiając m.in. poszukiwania pierwszej kołobrzeskiej katedry. Mój referat dotyczył dość trudnych dla potencjalnego odbiorcy czasów, związanych z okresem protestantyzmu na Pomorzu oraz w Kołobrzegu, a także powstawania w Kołobrzegu diaspory katolickiej, która stała się fundamentem katolickiej Parafii Św. Marcina - ostoi polskości w niemieckim Kołobrzegu.

Konferencję zakończył podsumowaniem biskup Zbigniew Zieliński, przypominając trwające obchody powstania diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, której erygowanie nastąpiło 28 czerwca 1972 roku. Zgodzić należy się ze słowami biskupa koadiutora, że zaprezentowana historia jest niezwykle ciekawa i aż prosi się o to, aby takich właśnie spotkań naukowych w mieście nad Parsętą było więcej.

Fot. Jerzy Błażyński

Motto

Nie osiągnie się tego, co na tym świecie możliwe, jeśli nie będzie się dążyć do tego, co niemożliwe. Max Weber

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Robert Dziemba z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg,za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres robertdziemba@wp.pl. Jednocześnie informuje że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

Copyright © 2024 Robert Dziemba, zdjęcia: R. Gauer, P. Gryń

Search